Budapest, 2011. március 24.

Az Országos Betétbiztosítási Alap kifizette a „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztárnál befagyott állami garanciás betétek tulajdonosait. A januárban PSZÁF határozat által bezárt „Jógazdánál” 1993 júliusa előtt elhelyezett – azaz máig száz százalékos állami garanciát élvező – bankbetétek után járó kifizetés elvégzését állami megbízás keretében végezte el az OBA.

Pénzük állami garanciás részéhez az érintettek a „Jógazda” bezárását követő OBA kártalanítás során megismert módokon juthattak hozzá, azaz postai kézbesítéssel, bankszámlára való utalással, illetve OBA Betétbiztosítási kártyáról történő felvétellel.

„A „Jógazda” bezárása miatti adatlementés során 186 darab állami garanciás bankbetétet találtunk, mintegy 43,5 millió forint összegben. A hitelintézeti nyilvántartásból megállapítható 115 tulajdonosnak a hét elején összesen 40,5 millió forintot utaltunk el, amely a kifizetésig járó kamatokat is magában foglalta.” – mondta Tóth István az OBA kommunikációs vezetője.

Az állami garanciás bankbetétek jellemzően kisbetétek voltak, az átlagos betétnagyság 352 ezer forint volt, de a legnagyobb betét sem haladta meg a 3 millió forintot. A tulajdonosok jellemzően Abaúj régióban élnek.

A „Jógazda” adatállománya ugyanakkor nem tette lehetővé valamennyi állami garanciás tulajdonos minden kétséget kizáró azonosítását. Emiatt az OBA kéri azon ügyfeleket, akik nem kapták meg az általuk jogosnak vélt és 1993 júliusa előtt elhelyezett betétjük összegét, hogy a betéti okirattal keressék fel a „Jógazda” fiókjait, illetve jelentsék be követelésüket közvetlenül az OBA-nál az okiratok másolatának megküldésével.


További információ

Országos Betétbiztosítási Alap

A szerkesztő figyelmébe:

Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. Az OBA a kártalanításra jogosultak részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizet kártalanítást. Az OBA működését szabályozó 1996. évi CXII. törvény rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az intézmény honlapjáról (www.oba.hu) letölthető.