2013. november 20.

Közös eljárásrendet alakított ki a szlovák FOV és a magyar OBA

A jövőben felmerülő határon átnyúló kártalanítási eseményekkel kapcsolatos közös szabályokban állapodott meg a mai napon a szlovák és a magyar betétbiztosítási alap. A két szervezet együttműködési megállapodásában – az EU pénzügyi stabilitást szolgáló betétbiztosítási irányelvével összhangban – közös technikai és jogi részeket tartalmazó eljárásrendet alkotott meg egy esetlegesen bekövetkező határon átnyúló bankbezárást követő gyors és hatékony betétesi kártalanítás érdekében.

Az eltérő jogszabályi környezet megismerése, valamint a közös intézményi reagáló-képességek megteremtése egyaránt alapjai a gyors és hatékony határon átnyúló kártalanításnak. A mai napon ebben állapodott meg a Szlovák Betétbiztosítási Alap (FOV) és az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA).

A megállapodásban az intézmények eljárásrendet dolgoznak ki a határon átnyúló követelések rendezésére és kifejezik együttműködési elkötelezettségüket az EU betétbiztosítási (94/19/EC) irányelvnek megfelelő gyors (20 munkanapon belüli) és összegében korlátozott (100 ezer euró betétesenként és hitelintézetenként összevontan) kártalanítás végrehajtásában.

„Az EU pénzügyi piacának egyik legfőbb jellegzetessége, mely meg is különbözteti a többi piactól, a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások, valamint a kapcsolódó betétvédelmi garanciák kiterjedtsége. Az unióban ez jelenti az egyik legidőszerűbb kihívást a nemzeti pénzügyi stabilitási intézményekkel szemben. Az EU betétbiztosítási direktívájában megfogalmazotthoz képes messzebbre és mélyebbre kell mennünk a kétoldalú együttműködések során, annak érdekében, hogy a jogi és technikai részletek összhangjával megteremtsük a hatékony közös fellépés lehetőségét.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

„A Szlovák Betétbiztosítási Alap Közép-Európa egyik legelső szervezeteként tapasztalta meg a határon átnyúló kártalanítások összetettségét. Még az oly kisméretű, 2012-ben Csehországban bezárt Unibon hitelszövetkezet esete is rendkívül értékes tapasztalatokat nyújtott számunkra. A megszerzett információk időben való megosztása, a kártalanítás előzetes technikai és jogi részleteinek harmonizációja egyaránt fontos szempontjai a szoros időkeretek között zajló határon átnyúló kifizetések sikerének.” – mondta Rudolf Sujan, a FOV elnöke.