Sajtóközlemény

2014. július 31.

Mától kapják meg az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” betétesei a részükre járó kártalanítást az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA). A százezer forintig terjedő kártalanítások pénzösszegét házhoz viszi a Magyar Posta, két és fél millió forintig postai értesítőt kapnak a betétesek arról, hogy melyik postán tudják felvenni az őket megillető összeget. Két és fél millió forint feletti összegű magánszemélyek, valamint a vállalkozások hétfőtől kapják kézhez az értesítést. A takarékszövetkezet felszámolásával párhuzamosan elindult OBA kártalanítás 4. munkanaptól kezdődő kifizetésének megkezdését az adatállomány gyors feldolgozása tette lehetővé. Az OBA kártalanítási kötelezettsége meghaladja az 54 milliárd forintot, a kártalanításban részesülő betétesek száma a 30 ezret. Az OBA által nem biztosított betétek és a 100 ezer eurót meghaladó betétrészek 15,44 százalékát – a szövetkezeti hitelintézeti törvény alapján – a Takarékbank megbízásából fizetik ki az érintett betéteseknek a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban.

Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” (továbbiakban: Takarékszövetkezet) 30.244 betétesének 54,3 milliárd forint kártalanítást fizet az OBA. A betétesek 87%-a magánszemély, a takarékszövetkezetben tartott betétek átlagos nagysága meghaladta az országos átlagot: 1,7 millió forint.

Az adatállományban a betétesek 95,9%-a problémamentesen feldolgozásra került.

Kifizetési módok szerint jóváhagyott kifizetések 2014. július 29-én (magán- és jogi személyek együtt):

ügyfél (fő)

volumen (ezer Ft)

2,5 millió forintig (Magyar Postán keresztül)

19 555

8 431 655

2,5 millió forint felett (Takarékbankon keresztül, takarékszövetkezeti fiókokban)

9 444

39 737 133

Összesen:

28 999

48 168 788

„A betétekhez való hozzáférés megszűnésének napjától a kifizető partnereinkkel, a Magyar Postával és a Takarékbankkal megfeszített tempóban dolgoztunk annak érdekében, hogy ígéretünkhöz híven a betétesek a lehető leghamarabb pénzükhöz jussanak, még bőven a törvény által előírt húsz munkanapos időkereten belül.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

A Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

· 100 ezer forintig mától a Magyar Posta címhelyre kézbesíti a kártalanítási összeget

· 100 ezer és 2,5 millió forint között mától a postai kézbesítőtől kapnak értesítőt a betétesek, hogy melyik postán tudják felvenni az őket megillető összeget.

· 2,5 millió forintot meghaladó összegű kártalanításban részesülő betétesek (magánszemélyek és valamennyi jogi személy) jövő hétfőtől kapják meg az értesítést arról, melyik takarékszövetkezeti fiókban rendelkezhetnek a kártalanítási összegről.

A Takarékszövetkezet vezető állású tisztviselői és velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók betéteit az OBA nem fizeti ki.

Az OBA kártalanítás további főbb adatai

A Takarékszövetkezet teljes biztosított betétállománya (kamat+tőke):

59 milliárd forint

Ebből OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke) a 100 000 eurónak megfelelő 30.835.000,- forint összegig (zárolt betétekkel, vizsgálandó tételekkel és 500 forint alatti nem kifizethető tételekkel együtt):

54,3 milliárd forint

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 30 244

Ebből:

  • Magánszemély: 24 993 fő
  • Vállalkozás, társadalmi szervezet (kft., bt., egyesület, egyéni vállalkozó, egyház stb.): 4 905 db
  • Tulajdonközösség: 346 db

A kártalanítás Magyarországon kívül 21 ország (Afganisztán, Ausztria, Belize, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Kína, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Új-Zéland, Ukrajna, USA) 294 állampolgárát érinti, összesen 87 millió forint összegben.

A legidősebb betétes 1910-es születésű, a legfiatalabb 2012-ben született.

Az 500 forint alatti (ki nem fizethető) betétek száma 3 204 db, összesen: 516 599 forint értékben.

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz a 30 835 000 forint összeget meghaladó betétesek száma: 172 (összege: 4,2 milliárd forint).

A legnagyobb, OBA kártalanítási összeghatár feletti egyéni betétösszegek:

  • Magánszemély esetén: 291 millió forint
  • Vállalkozás esetén: 393 millió forint

Adó

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást, és befizeti az adóhivatalnak, várhatóan összesen 68 millió forint összegben.

Tájékoztatás

Az OBA kártalanítással kapcsolatban az érdeklődők hívhatják az OBA helyi tarifával, éjjel-nappal működő ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.

További kifizetések – 100 ezer eurót meghaladó és nem biztosított betétek – a szövetkezeti hitelintézeti törvény (Szhitv.) alapján

Az OBA által biztosított betétek esetében a betétkövetelések 100 ezer euró – 30.835.000 forint – feletti részének 15,44%-a is kifizetésre kerül az Szhitv. rendelkezései szerint. Az OBA által nem biztosított betétek esetében a kifizetés mértéke a teljes betétkövetelés 15,44%-a. Ezekre a kifizetésekre a Takarékszövetkezetnél még meglévő likvid eszközökkel fedezett betétállomány nyújt fedezetet. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a kifizetés összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg a Takarékszövetkezet adatállományában található állandó lakcímére, cégek esetén székhelyére.

A kifizetés a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban történik. Az OBA-hoz hasonlóan a hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után a Takarékbank levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást befizeti az adóhivatalnak.

#          #          #

A szerkesztő figyelmébe

Az OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza: https://www.oba.hu/images/stories/downloads/iranytu/iranytu.pdf

A kártalanítási folyamat

Hitelintézet felszámolása/végelszámolása esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről szóló tájékoztató az OBA honlapján érhető el: https://www.oba.hu/hu/betetvedelem/kartalanitas-menete

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

OBA fogyasztóvédelmi embléma

Az OBA által biztosított banki termékek könnyen felismerhetőek a 2012. március 1-jétől kötelezően feltüntetendő betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma által. Az embléma használatát hitelintézeti ellenőrzései során az OBA ellenőrzi, a Magyar Nemzeti Bank figyelemmel kíséri: http://www.oba.hu/hu/tagintezeteknek/fogyasztovedelmi-emblema.

OBA tagintézetek

2013. december 31-én 157 tagintézete volt az OBA-nak, 4 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 34 bank és 115 takarékszövetkezet.