(Budapest, 2019. március 14.) A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-86/2019. számú határozatában 2019. március 14-i hatállyal visszavonta az NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: NHB Bank, székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján a betétesek védelmét ellátó Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) megkezdi az NHB Bank betéteseinek kártalanítását. A törvényi előírás szerint az OBA-nak 15 munkanapja van a kártalanítás betétesek rendelkezésére bocsátásához. Az NHB Bankban elhelyezett, névre szóló betét- és a kapcsolódó kamatkövetelések alapján az OBA betétesenként főszabály szerint legfeljebb 31 445 000  forint értékben fizet kártalanítást.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-JÉ-I-86/2019. számú határozatával visszavonta az NHB Bank működési engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. A Hpt. 217. § (1) bekezdése alapján az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2019. március 15-én, a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és tizenöt munkanapon belül, azaz 2019. április 5-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

Az NHB Banknál elhelyezett, OBA által biztosított, névre szóló betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege után fő szabály szerint legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő kártalanítást fizet, mely a kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva legfeljebb 31 445 000 forint kártalanítási összeget jelent.

Abban az esetben, ha a betétes a 100 ezer eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a hamarosan meginduló végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni.

A kártalanítás érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes NHB Banknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére. Ezen túlmenően a kártalanítás módjáról, a kifizetések megkezdéséről az OBA a honlapján, a sajtóban közzétett, valamint az NHB Bankban kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a betéteseket.

Az NHB Bank betéteseinek kártalanításával kapcsolatosan az OBA a következő napokban részletes tájékoztatást ad honlapján (www.oba.hu), valamint az NHB Bank honlapján elhelyezett közleményekben.

Háttérinformáció:

  • Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett betéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló OBA legfőbb feladata, hogy hitelintézet bezárása esetén az OBA felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat.
  • Az OBA a kártalanításra jogosult részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizet kártalanítást.
  • Legutolsó kártalanítási ügyében, 2015-ben az OBA a DRB bankcsoport 73 ezer betétesének fizetett 20 munkanapon belül 103 milliárd forintot. A kártalanítással kapcsolatos tapasztalatokat az OBA Fehér könyve tartalmazza, amely megtalálható az OBA honlapján (www.oba.hu).
  • Az OBA kártalanítás kifizetésének határideje 2019. január 1-jétől 15 munkanap.
  • Az OBA működését szabályozó rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az OBA honlapjáról letölthető: www.oba.hu .
  • Facebook: https://www.facebook.com/Betetvedelem/
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/17903415/admin/
  • Twitter: https://twitter.com/Betetbiztositas
  • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4ulASAqChe8&feature=youtu.be