2019. június 06.

11 hitelintézet felszámolásában fennálló követelése értékesítésével növelte vagyonát a betétbiztosító

(Budapest, 2019. június 06.) Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) több mint 25 éves történetében először értékesítette egyes felszámolási eljárásokban fennálló hitelezői követelését. A komplex tranzakció 11 hazai hitelintézet felszámolási eljárásában fennálló OBA követelésre vonatkozott. Követeléseit az OBA a nemzetközi és hazai pályázók ajánlata közül a legmagasabb árat kínáló Indotek csoportnak értékesítette. A tranzakcióból befolyó vételár az OBA vagyonát növelve mérsékelheti majd az OBA feltöltésére kötelezett hitelintézetek tagdíjfizetési terheit.

Az OBA a felszámolási/végelszámolási eljárásokban – a betétesek kártalanítását követően – a kártalanított betétesek helyébe lép, és fennálló követelése térüléseként részesül a felszámolás/végelszámolás alatt álló hitelintézet vagyonának felosztásából.

Ez jellemzően egy elhúzódó folyamat, ahol a megtérülés mértéke és időzítése bizonytalan, ezért az OBA Igazgatótanácsa 2018-ban a megtérülési lehetőségek maximalizálása céljából megvizsgálta a hitelintézeti felszámolási eljárásokban fennálló követeléseinek értékesítési lehetőségét. Az előzetes piacfelmérés alapján vevői oldalon piaci igény mutatkozott erre a nem szokványos, komplex tranzakcióra.

A fentiek alapján az OBA – kihasználva a kedvező piaci körülményeket (aktív követelésértékesítési piac, komplexebb ügyletekre is nyitott befektetők, illetve likviditásbőség) – 11 felszámolási eljárásban fennálló követeléseinek értékesítése mellett döntött. Az érintett követelések könyv szerinti értéke 2018. december 31-én 54,15 milliárd forint volt. Az értékesítésssel az OBA azonnali biztos bevételt realizálhat és csökkenti a térülésekből fakadó kockázatokat. Az előkészületek keretében az OBA az Európai Unióban működő betétbiztosítók hasonló törekvéseiről gyűjtött előzetes tapasztalatokat is felhasználta.

Az OBA a felszámolási követelések értékesítése érdekében a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő tendert hirdetett 17 hazai és külföldi, a követelésvásárlási piacon aktív potenciális vásárló megkeresésével, elsődleges célként a minél magasabb vételár realizálását célul kitűzve. A folyamatban az OBA-t tranzakciós tanácsadóként a Deloitte segítette. A Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda jogi tanácsadóként működött közre e komplex ügyletben. A sikeres tranzakcióhoz a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. és az érintett felszámolási eljárások dolgozóinak közreműködése is nagymértékben hozzájárult.

A több hónapos átvilágítási eljárást követően több ajánlat is érkezett az OBA meghirdetett követeléseire, melyek közül az OBA a legmagasabb, 71,7 milliárd forintos vételárat tartalmazó Hungarian Real Estate Financing Zrt. (Indotek csoport) ajánlatát fogadta el.

 1. táblázat: A 11 érintett hitelintézeti eljárás

SorszámFelszámolási eljárásKártalanítás kezdetének éve
1.Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.”2012
2.Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.”2014
3.Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.”2014
4.ALBA Takarékszövetkezet „f.a.”2014
5.Széchenyi István Hitelszövetkezet „f.a.”2014
6.Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f.a.”2014
7.Tisza Takarékszövetkezet „f.a.”2014
8.BRB BUDA Regionális Bank Zrt. „f.a.”2015
9.Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.”2015
10.DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. „f.a.”2015
11.ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. „f.a.”2015

Forrás: OBA

Az előrehozott biztos bevétel lehetővé teszi, hogy a bizonytalan térülési feltételezések helyett a már beérkezett vételárat figyelembe lehessen venni az OBA 2024 közepére elérendő, jogszabályban meghatározott vagyoni célszintjében (az OBA potenciális kártalanítási kötelezettségének 0,8%-a), és lehetőség szerint mérsékelhesse a célszint elérése érdekében befizetendő tagintézeti díjakat.

#          #          #

Háttérinformáció:

  • Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett betéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló OBA legfőbb feladata, hogy hitelintézet bezárása esetén az OBA felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat.
  • Az OBA a kártalanításra jogosult részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizet kártalanítást.
  • Legutolsó kártalanítási ügyében, 2019-ben az NHB Bank 756 betétesének mintegy 3,9 milliárd kártalanítást fizetett 15 munkanapon belül.
  • Az OBA legnagyobb ügye, a DRB bankcsoport 73 ezer betétesének kártalanítása volt, mely során 103 milliárd forintot fizetett kártalanításként. A kártalanítással kapcsolatos tapasztalatokat az OBA Fehér könyve tartalmazza, amely megtalálható az OBA honlapján (www.oba.hu).
  • Az OBA kártalanítás kifizetésének határideje 2019. január 1-jétől 15 munkanap.
  • Az OBA működését szabályozó rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az OBA honlapjáról letölthető: www.oba.hu .
  • Facebook: https://www.facebook.com/Betetvedelem/
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/17903415/admin/
  • Twitter: https://twitter.com/Betetbiztositas
  • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4ulASAqChe8&feature=youtu.be