AZ MKB BANK NYRT. ÉS A BUDAPEST BANK ZRT. EGYESÜLÉSÉNEK BETÉTBIZTOSÍTÁSI ASPEKTUSAIRÓL

Budapest, 2022. március 26.

Az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-én egyesül és a továbbiakban MKB Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet.

Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét bankban
rendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.), úgy a két intézményben elhelyezett
betétekre jelenleg külön-külön vonatkozó 100-100 ezer euró összegű kártalanítási értékhatár
változni fog.

A vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2022. június 30-ig a két bankban elhelyezett
betétekre továbbra is külön-külön vonatkozik a 100 ezer euróig terjedő betétbiztosítás.
Figyelembe véve azonban, hogy a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónap
ún. átmeneti időszak leteltét követően a kártalanítási értékhatár 100 ezer euróra módosul
ügyfelenként függetlenül attól, hogy korábban két banknál voltak elhelyezve az ügyfél betétei.

További információ elérhető itt.