A Jógazda ügy – számok és tanulságok

2011 év elején a PSZÁF visszavonta a Jógazda Takarékpénztár működési engedélyét, egyúttal kezdeményezte a takarékpénztár felszámolását. Az OBA az ezt követő 20 munkanap alatt kártalanította a takarékpénztár erre jogosult közel öt és félezer betéttulajdonosát. A kártalanítás befejezését követően elkészült az ügy számadását összefoglaló Fehér Könyv, mely a kártalanítás menetét, a végső számokat és a tanulságok foglalja össze. Letölthető fájlok: A Jógazda Fekér könyv megnyitásához kattintson ide.

Continue Reading

OBA: Zajlik az állami garanciás betétek kifizetése

Budapest, 2011. március 24. Az Országos Betétbiztosítási Alap kifizette a „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztárnál befagyott állami garanciás betétek tulajdonosait. A januárban PSZÁF határozat által bezárt „Jógazdánál” 1993 júliusa előtt elhelyezett – azaz máig száz százalékos állami garanciát élvező – bankbetétek után járó kifizetés elvégzését állami megbízás keretében végezte el az OBA. Pénzük állami garanciás részéhez az érintettek a „Jógazda” bezárását követő OBA kártalanítás során megismert módokon juthattak hozzá, azaz postai kézbesítéssel, bankszámlára való utalással, illetve OBA Betétbiztosítási kártyáról történő felvétellel. „A „Jógazda” bezárása miatti adatlementés során 186 darab állami garanciás bankbetétet találtunk, mintegy 43,5 millió forint összegben. A hitelintézeti nyilvántartásból megállapítható 115 tulajdonosnak a hét elején összesen 40,5 millió forintot utaltunk… Read More

Continue Reading

Magyar tapasztalatok Mongóliának

A Világbank javaslatára és szervezésében a mongol pénzügyi kormányzat 12 fős delegációja látogatott Magyarországra. A delegáció célja a mongol bankválság-kezelési és betétbiztosítási törvény megalkotásához és az intézményi keretek felállításához szükséges releváns modellek és működési tapasztalatok gyűjtése volt. Az összetett témakörnek megfelelően a delegáció tagja volt a Mongol Nemzeti Bank első kormányzóhelyettese, igazságügyi és pénzügyminisztériumi, valamint felügyeleti szakemberek, valamint a pénzügyi stabilitás témájában érintett magasrangú politikusok, a mongol parlament tagjai. Mongóliában jelenleg száz százalékos állami garancia védi a bankbetéteket. Az ország még az idén szeretné megalkotni saját piacgazdasági alapokon nyugvó betétbiztosítási törvényét és intézményt, valamint létrehozni a jövőben esetlegesen előforduló bankválságok kezelésére alkalmas hatékony intézményi keretrendszert. “A magyar betétbiztosítás tapasztalatai –… Read More

Continue Reading

Befejeződött az állami garanciás betétek kifizetése

Az Országos Betétbiztosítási Alap kifizette a “Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztárnál befagyott állami garanciás betétek tulajdonosait. A januárban PSZÁF határozat által bezárt “Jógazdánál” 1993 júliusa előtt elhelyezett – azaz máig száz százalékos állami garanciát élvező – bankbetétek után járó kifizetés elvégzését állami megbízás keretében végezte el az OBA. Pénzük állami garanciás részéhez az érintettek a “Jógazda” bezárását követő OBA kártalanítás során megismert módokon juthattak hozzá, azaz postai kézbesítéssel, bankszámlára való utalással, illetve OBA Betétbiztosítási kártyáról történő felvétellel. “A “Jógazda” bezárása miatti adatlementés során 186 darab állami garanciás bankbetétet találtunk, mintegy 43,5 millió forint összegben. A hitelintézeti nyilvántartásból megállapítható 115 tulajdonosnak a hét elején összesen 40,5 millió forintot utaltunk el, amely a kifizetésig… Read More

Continue Reading

Együttműködés a Bankszövetséggel

Együttműködési megállapodást kötött a Bankszövetséggel az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). A megállapodás értelmében a két szervezet összehangolja működését, különösen a betétesek bankrendszerbe vetett bizalmának erősítése és a hitelintézeti rendszer stabilitása érdekében. A szervezetek a jövőben kölcsönösen tájékoztatják egymást és egyeztetést folytatnak a jogszabályalkotás és -alkalmazás, valamint a szervezetekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségekből fakadóan az ügyfeleket érintő betétbiztosítási tájékoztatási tevékenység területén. A Bankszövetség szükség esetén segítséget nyújt OBA kártalanítási kifizetés, vagy annak megelőzése kapcsán a hatékony végrehajtáshoz. A kártalanítás, vagy megelőzés esetén az OBA a versenysemlegesség alapján figyelembe veszi a tevékenységbe bevont bank(ok) érdekeit.

Continue Reading

Jógazda utáni reklamációk

Felhívjuk a Jógazda Takarékpénztár betéteseinek figyelmét, hogy január 31-ével lejárt a 20 munkanapos OBA kártalanítás időszaka. Ennek megfelelően a kizárólag a Jógazda utáni kártalanítással kapcsolatos információkat tartalmazó http://kartalanitas.oba.hu honlapunk a továbbiakban nem érhető el. A kártalanítási idszak utáni reklamációs igényüket a Jógazda fiókjaiban adhatják le. A Jógazda kártalanítással nem összefüggő kérdésükkel az OBA-hoz fordulhatnak. Az alábbi letölthető dokumentumok a Jógazda ügy valamennyi hivatalos dokumentumát tartalmazza. Ha bizonytalan és kérdése van, hívja munkatársunkat a 0036-1-214-0661-es központi számon. Letölthető fájlok: OBA hirdetmény – Jógazda kártalanításAdatváltozás bejelentő (lakcím, név stb. megváltozása esetén) Adatbejelentő lap (magánszemély részére)Adatbejelentő lap (vállalkozások részére)Reklamációs lap (magánszemély részére) Reklamációs lap (vállalkozások részére)

Continue Reading

Kijelölték a Jógazda felszámolóját

A Fővárosi Bíróság kijelölte a JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár felszámolójának a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft-t.Ennek értelmében mindazok, akik a Hpt 100 §-a alá tartoznak (pl. önkormányzatok, vezető állású tisztviselők és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók, tulajdonosok) igénybejelentésükkel a Hitelintézeti Felszámolóhoz fordulhatnak. Szintén a Hitelintézeti Felszámolóhoz fordulhatnak mindazok, akik a maximális betétbiztosítási kártalanítási értékhatárt (100 ezer euro, jelen ügyben 27,8 millió forint) meghaladó betéttel rendelkeztek a takarékszövetkezet bezárásakor.

Continue Reading

Jógazda: 5457 betétes részesül OBA kártalanításban

8,1 milliárd forintot fizet ki az OBA a következő napokban Befejezte az Országos Betétbiztosítási Alap a visszavont felügyeleti engedélyű JógazdaSzövetkezeti Takarékpénztár adatállományának feldolgozását. A hitelintézeti ügyféladatok feldolgozása, majd ezt követően az egy betétesre vonatkozó adatkonszolidáció (OBA védettséggel rendelkező betétek és folyószámlák tőke- és kamatállományának kártalanítandó betétesre vonatkozó összeadása) után derül ki, hogy az egyes betétesek mekkora tényleges OBA kártalanításban részesülnek. „Lezárult a gyors kártalanítás első, kritikus informatikai fázisa, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a Jógazdának kellett volna elvégeznie és a konszolidált betétesi adatokat az OBA-nak átadnia a bezárást követő öt napon belül. Feszített munkával kellett megállapítanunk valamennyi érintett betétes esetén atörvényileg járó kártalanítás pontos forintösszegét, hogy a húsz munkanapos kifizetési… Read More

Continue Reading

OBA: közel 10 milliárdos kártalanítás a „Jógazda” után

6500 takarékpénztári ügyfél kártalanítását kezdte meg a betétbiztosítás Budapest, 2011. január 5. Megkezdte húsz napos kártalanítási kifizetési időszakát az Országos Betétbiztosítási Alap. A visszavont tevékenységi engedélyű „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztár betétesei személyenként maximálisan 100 ezer eurónak megfelelő, forintban kifizetett kártalanításra számíthatnak. A törvényi előírások alapján január 31-ig valamennyi biztosított betétes kártalanítása megtörténik. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-I-1/2011. sz. határozatában a „Jógazda” Szövetkezeti Takarékpénztár tevékenységi engedélyét visszavonta. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) alapján az OBA január 4-én megkezdte a betétesek kártalanítási folyamatát. 100 000 euro – új kártalanítási összeg A „Jógazda” Takarékpénztár betétes ügyfeleit a 2011. január 1-jén életbe lépett, maximálisan 100… Read More

Continue Reading