NDIF

Az ügyfelek első részét már kifizette az OBA

Az OBA feldolgozta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” biztosított betéteseinek adatállományát és ez alapján kiértesítette a betéteseket a rájuk vonatkozó kártalanítási összegről, valamint a kártalanítás módjáról. Ezzel egy időben az OBA átutalta a kifizetés fedezetét a kártalanításban részt vevő partnerbanknak. Az ügyfelek egy része ezen a héten már megkapta az őt megillető kártalanítást. Az OBA által az NHB Bank 756 betétesének fizetendő kártalanítás összesen 3,9 milliárd forint.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) feldolgozta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” (NHB Bank) biztosított betéteseinek adatállományát, mely alapját képezi a betétbiztosítási kártalanítás kifizetésének. Az egyértelmű OBA biztosítottsági jogosultsággal rendelkező (pl. nem adathiányos) ügyfelek kártalanítására az OBA-nak 15 munkanap áll rendelkezésére.

Az NHB Bank felügyeleti engedélyének visszavonása következtében az OBA 756 magánszemély és jogi személy betétesnek fizet kártalanítást. A kártalanításról az OBA levelet küldött minden, egyértelmű OBA biztosítottsági jogosultsággal rendelkező betétesnek, melyben tételesen mutatja be az OBA a kártalanítást megalapozó ügyféladatokat, valamint a törvényi előírások szerinti levonások (pl. kamatjövedelem adó) után a kártalanítás összegét. Az ügyfeleknek megküldött kártalanítási értesítő mellett az OBA átutalta a kártalanítás fedezetét a kifizető partnerbanknak, továbbá folyamatosan dolgozza fel és teljesít kifizetéseket új fizetési számlaszámot bejelentő, 500 000 forintot meg nem haladó kifizetési összeggel, vagy külföldi címmel rendelkező ügyfelek számára.

Az ügyfelek első csoportja már megkapta az őket megillető kártalanítást.

Az egyértelmű OBA biztosítottsági jogosultsággal rendelkező ügyfelek csoportja után az OBA az adatváltozást bejelentő, illetve további dokumentumokat igénylő (pl. elhunyt betétes utáni örökösödések) kártalanításokkal is foglalkozik.

A kártalanítás gyors kifizethetősége érdekében az OBA kéri azon betéteseket, akik eddig nem jelentették be a korábban megváltozott ügyfél-azonosításra szolgáló adatukat (pl. név, lakcím, személyi igazolvány számának megváltozása) a NHB Banknak, hogy saját érdekükben haladéktalanul tegyék meg az OBA által adott korábbi tájékoztatásnak megfelelően.

Az NHB Bank ügyfél- és betétállományának feldolgozása alapján az OBA az alábbi adatokról ad tájékoztatást:

 Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 756 ügyfél (a betétek darabszáma: 1 133).

Az OBA kártalanítási kötelezettsége (a 100 000 eurónak megfelelő 31 445 000 forint összegig): 3,929 milliárd forint.

A kártalanításra jogosult betétesek megoszlása: 412 magánszemély, 344 jogi személy.

A kártalanítási összeg megoszlása: magánszemélyeknek fizetendő: 33,6%, jogi személyeknek 66,4%.

Kifizetési csatornák:

  • 500.000 forint fölötti kártalanítási összeggel 275 ügyfél rendelkezett, a részükre kifizetendő összeg 3,867 milliárd forint. Ők a kártalanítandó ügyfelek 36,4%-a, a részükre kifizetendő összeg a kártalanítás 99,3%-a.
  • Az 500.000 forint, vagy az alatti kártalanítási összeggel 481 ügyfél rendelkezett, a részükre kifizetendő összeg 27,6 millió forint. Ez a kártalanítandó ügyfelek 63,6%-a, azonban a részükre kifizetendő összeg a kártalanítás 0,7%-a.

Betéti információk:

Az 1133 számlából 774 db volt forint számla (darabszámra az összes számla 68,3%-a, összegre a betétállomány 74,1%-a).

Az OBA által az ügyfelek részére átlagosan kifizetett összeg: 5 151 901 Ft.

A kártalanítandó ügyfelek 84%-a (647 betétes) rendelkezik magyarországi címmel, betétjeik az összes betét 74,9%-a, a kártalanítási összeg 87,6%-a részükre kerül kifizetésre. Ezen felül a banknak Magyarországon kívül 43 országból voltak (külföldre bejelentett című) betétesei, köztük Costa Ricából, Libanonból, Grúziából, Venezuelából és Vietnamból is.

A kártalanítandó ügyfelek között a legidősebb kártalanítandó betétes 90 éves, a legfiatalabb 20 éves.

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót, és befizeti az adóhivatalnak. Az adó várható összege a kártalanításra jogosultak vonatkozásában összesen 1,42 millió forint.