Az Országos Betétbiztosítási Alap jognyilatkozata

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni!

A www.oba.hu internetes oldal bármely részének megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.

OBA Adatkezelési Tájékoztató letöltése

Az Internet biztonsága – Felelősség

Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az OBA nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek (ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát). Az OBA nem felel azokért a károkért, amelyek a honlap felhasználói által a Fórum c. főmenüpontban esetlegesen az OBA tudomására hozott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok illetéktelen felhasználásából származnak.

Az OBA honlapján elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az OBA nem vállal felelősséget, az általa nyújtott kártalanítás feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény tartalmazza.