Magyarország és Albánia betétbiztosítási szervezetei együttműködési megállapodást írtak alá

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és az Albán Betétbiztosítási Ügynökség (ADIA) együttműködési megállapodást írt alá 2022. október 21-én Budapesten. A Memorandumot az OBA ügyvezető igazgatója, dr. Kómár András és az ADIA vezérigazgatója, Genci Mamani úr írta alá. A megállapodás célja az aláíró felek közötti együttműködés fokozása a tapasztalatcserével és -megosztással, valamint a humán kapacitás erősítésével annak érdekében, hogy az érintett országok betétbiztosítási rendszereit a nemzetközi normáknak megfelelően fejlesszék.Ezt a kezdeményezést az OBA fontos fejleménynek tekinti, összhangban a társintézményekkel való együttműködés továbbfejlesztését célzó elképzeléseivel, ami fontos stratégiai prioritás. E tekintetben az ADIA-val való együttműködés intézményesítése fontos előrelépés, tekintettel az ADIA professzionalizmusára és vitathatatlan betétbiztosítási és szanálási szakértelmére.Kómár és Mamani urak bíznak… Read More

Continue Reading

OBA KÖTVÉNY KAMAT INFORMÁCIÓK

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.10.26. és 2023.01.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. „v.a.” BETÉTESEINEK OBA KÁRTALANÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-i hatállyal[1] visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Sberbank) tevékenységi engedélyeit és elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte a Sberbank betéteseinek kártalanítását, fő szabály szerint legfeljebb 100.000 eurónak (38.047.000 forintnak) megfelelő kártalanítási összeghatárig. A kártalanítások kifizetését az OBA átutalással, postai úton és kifizető ügynök bankkal (Takarékbank Zrt., a továbbiakban: Takarékbank) együttműködve teljesítette. Az OBA a kártalanítási eljárás megindítása óta a teljes kártalanítási állomány 99,76 százalékát kísérelte meg eljuttatni a kártalanításra jogosultak részére – a kártalanításra jogosult ügyfelek részére járó kártalanítási állomány 97,21 százaléka sikeresen célba ért. A fennmaradó esetekben a kifizetésnek valamilyen technikai… Read More

Continue Reading

OBA kötvény kamat információk

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.07.25. és 2022.10.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading

Ügyféltájékoztató

AZ MKB BANK NYRT. ÉS A BUDAPEST BANK ZRT. EGYESÜLÉSÉNEK BETÉTBIZTOSÍTÁSI ASPEKTUSAIRÓL Budapest, 2022. március 26. Az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-én egyesül és a továbbiakban MKB Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet. Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét bankbanrendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.), úgy a két intézményben elhelyezettbetétekre jelenleg külön-külön vonatkozó 100-100 ezer euró összegű kártalanítási értékhatárváltozni fog. A vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2022. június 30-ig a két bankban elhelyezettbetétekre továbbra is külön-külön vonatkozik a 100 ezer euróig terjedő betétbiztosítás.Figyelembe véve azonban, hogy a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónapún. átmeneti időszak leteltét… Read More

Continue Reading

Új KBB előállítására vonatkozó útmutató – tagintézetek számára

Az OBA Igazgatótanácsa elfogadta az új konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot, melyet 2022. szeptember 30-ával kell alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során. További információk https://www.oba.hu/tagintezeteknek/konszolidalt-biztositott-betet/

Continue Reading

OBA ügyféltájékoztató az OBA kártalanítási kötelezettségének jogvesztő határidő lejártával történő megszűnéséről

Az OBA közzétette az OBA kártalanítási kötelezettségének jogvesztő határidő lejártával történő megszűnéséről szóló ügyféltájékoztatóját, amely elérhető az alábbi linken. Ügyféltájékoztató az OBA kártalanítási kötelezettségének jogvesztő határidő lejártával történő megszűnéséről.

Continue Reading