Mobilon a betétbiztosítás

A banki ügyfelek tájékozódását segítő mobilwebes felületet indított az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). Az okostelefonokkal (Android-on és iPhone-on), valamint táblagépekkel igénybe vehető ingyenes szolgáltatás az OBA által biztosított bankbetétek felismerésében és a betétbiztosítás alapvető információihoz való könnyű hozzájutásban segíti a betéteseket. Az OBA Betétőr mobil webfelülete a betéteseket fontos tudnivalókkal segíti pénzük elhelyezésével kapcsolatos felelős döntéshozataluk előtt. A felületen az ügyfelek ellenőrizhetik az OBA ernyője alá tartozó Magyarországon bejegyzett hitelintézetek aktuális listáját (bankok, takarékszövetkezetek, lakástakarék-pénztárak és hitelszövetkezetek), a betétbiztosítás kártalanítási összeghatárát, valamint a hazai betétvédelemmel összefüggő valamennyi alapvető szabályt. Az applikáció elérhető az OBA honlapjáról,  a Google Play-ből, illetve az Apple Store-ból. Az alkalmazás infografikus illusztrációval napokra lebontva mutatja be banki… Read More

Continue Reading

Civis Globál Brókerház Zrt. nem OBA tagintézet

  Számos közvetlen ügyfélmegkeresésre válaszul a pénzügyi fogyasztók védelme céljából az Országos Betétbiztosítási Alap az alábbi tájékoztatást adja: A Civis Globál Brókerház Zrt. nem hitelintézet, így nem tartozik az OBA tagintézetei közé. Ennek megfelelően a Civis Globál Brókerház valamely hazai hitelintézetnél (OBA tagintézetnél) vezetett számlájára a Civis Globál Brókerház ügyfelei által befizetett összegek nem állnak befizető ügyfelenként értelmezendő 100 ezer eurós OBA védelem alatt. Vagyis, a Civis Globál Brókerház valamely (OBA tag) hitelintézetnél vezetett számlán fennálló legfeljebb 100 ezer eurós OBA-védelem nem többszöröződik azáltal, hogy a Brókerház számlájára ügyfelek fizetnek be. Az OBA védelem kizárólag a Brókerházra, mint számlatulajdonosra vonatkozik.

Continue Reading

Konferencia a betétesek védelméről

  Nemzetközi és hazai prominens előadókat felvonultató konferenciát tartott az OBA 2012. november 23-án az MNB konferenciatermében. A „Szigorodó pénzügyi reguláció, szélesedő betétbiztosítási szerepkör – válságkezelés a pénzügyi stabilitás szolgálatában” című esemény fókuszában a bankrendszer stabilitásának és válságkezelésének európai bankuniós koncepciója volt. A konferencia résztvevői betekintést nyertek az amerikaiak válságra adott válasz-intézkedéseibe, valamint a bankuniós elképzelések által fölvetett hazai dilemmákba is.   A konferencia programja innen tölthető le.   A konferenciát követő média megjelenések: Figyelő Portfolio.hu Portfolio.hu – Farkas Ádám, Európai Bank Hatóság (EBA) Portfolio.hu – Szász Károly – PSZÁF, Király Júlia – MNB Portfolio.hu – Fred Carns, FDIC   A konferencia előadásai:    1. Financial Crisis Prevention and Management in the… Read More

Continue Reading

Vietnámi kollégák látogatása

  Október 29-én a vietnámi betétbiztosító (DIV) öt munkatársa látogatta meg az OBA-t. A távol-keleti  ország Dr. Bui Khac Son vezérigazgató által vezetett delegációja a magyar pénzügyi biztonsági háló intézményei közötti együttműködésre, a betéteseket védő jogszabályi előírásokra, valamint az OBA közel két évtizedes kártalanítási tapasztalataira volt kíváncsi.   A két ország betétbiztosítási szervezetei között ez volt az első hivatalos kétoldalú szakmai találkozó. Fekete-Győr András előadásában kitért a bankrendszer 90-es évek eleji konszolidációjával kapcsolatos magyar tapasztalatokra, amelyet a vendégek a bankrendszerük jelenlegi hasonló problémái miatt hasznosíthatónak ítéltek.   Az OBA vezetése ezen felül tájékoztatást adott az európai uniós betétbiztosítási, valamint az ezzel párhuzamosan készülő bankválság-kezelési direktíva körüli szakmai egyeztetésekről.

Continue Reading

Megszűnik a Betétregiszter

Csökken a bankok adminisztrációja Az OBA Igazgatótanácsa 2012. március 1-jétől – a kötelezően használandó betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma egyidejű bevezetésére tekintettel – megszünteti a Betétregiszter kötelező nyilvántartását a tagintézetek számára és ezzel összefüggésben a tagintézetek adatszolgáltatási kötelezettségét a PSZÁF felé. Az ügyfelek ezentúl az egyes banki termékek biztosítottságának tényét a termékről szóló banki tájékoztató anyagon elhelyezett fogyasztóvédelmi embléma útján ellenőrizhetik. A PSZÁF honlapján megtalálható „Betét- és megtakarításkereső program” a piacon elérhető valamennyi betéti termék lényeges információjáról tájékoztat, fontos tudni azonban, hogy a termékek OBA általi biztosítottságának tényéről nem. A betétregisztert 1998-ban vezette be az OBA, amikor még anonim (nem névre szóló) betétek elhelyezésére is lehetőség volt és a betétesek eligazodását a… Read More

Continue Reading

Határozat ügyféltájékoztatásról (új)

Az OBA Igazgatótanácsa a hitelintézeti ügyfelek pénzügyi tájékozottságának és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében az alábbi határozatokat hozta. a) Az Igazgatótanács módosította a Konszolidált Biztosított Betét (KBB) ügyfél-tájékoztató kiküldésére vonatkozó, 2010. szeptember 22-én és 2011. szeptember 19-én hozott határozatait az alábbiak szerint: http://www.oba.hu/oba/hu/tagintezeteknek/konszolidalt-biztositott-betet b) Az OBA Igazgatótanácsa 2012. március 1-jétől előírja a hitelintézetek számára a betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma feltüntetését az OBA biztosított termékekről szóló valamennyi ügyfél-tájékoztató eszközön (nyomtatott, elektronikus és multimédiás eszközökön egyaránt). Az emblémáról, valamint az annak használatáról szóló arculati kézikönyvről az OBA a későbbiekben levél és honlapja útján ad tájékoztatást a tagintézeteknek.

Continue Reading

Új OBA tag

Az Erste Lakástakarék-pénztár csatlakozásával 167-re nőtt az OBA tagintézeti köre. A bankokról szóló törvény (Hpt.) értelmében valamennyi hitelintézetnek (és szakosított hitelintézetnek) kötelező az OBA-hoz való csatlakozás. Az Erste Lakástakarék-pénztár ügyfelei a pénztár csatlakozásával élvezik a hazai betétbiztosítás nyújtotta fejenként 100 ezer eurós védettséget. Az új tagintézetről további információk az Erste honlapján érhető el: http://www.erstebank.hu/hu/lakastakarekpenztar.html

Continue Reading

Facebook-on az OBA

Ha Ön követni szeretné az OBA híreit, látogasson el Facebook oldalunkra. A betétbiztosításról (http://www.facebook.com/Betetvedelem) szóló hazai és külföldi betétbiztosítási információkat találhat. Kártalanítási ügyek, bankbezárások, jogszabályi és szervezeti változások, védettségi értékhatár és egyéb fontos események információit követheti figyelemmel.

Continue Reading