2021. január 1-től csak azok a betétek minősülnek az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottnak, amelyek kapcsán a betétes pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerinti azonosítása során az ügyfél azonosító adatait a hitelintézet rögzítette.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) működésének 1993-as megkezdése óta 18 hazai hitelintézet fizetésképtelenné válása kapcsán mintegy 180 ezer betétest kártalanított sikeresen. Az OBA – egy esetleges hitelintézeti fizetésképtelenség továbbgyűrűző hatásainak megakadályozásán keresztül – hozzájárul a hazai pénzügyi rendszer stabilitásához.

Ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonja egy hitelintézet (bank, lakás-takarékpénztár) működési engedélyét, akkor a betétes részére az OBA kártalanítást fizet. Az OBA a kártalanítási összeg rendelkezésre bocsátását 15 munkanapon belül biztosítja (ez 2021-től 10, 2024-től 7 munkanapra csökken). A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre vonatkozóan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, azaz a kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy hitelintézetnél elhelyezett betétei összeadódnak.

december 31-ig az OBA a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezése alapján kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után magán és jogi személyeknek egyaránt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a bank nyilvántartásában az ügyfélhez kapcsolódóan rendelkezésre áll az ügyfél neve és további két azonosító adata, úgy a betéte biztosítottnak minősül, kártalanítás esetén az kifizetésre kerül a betétes részére.

Az európai uniós előírások teljesítése érdekében 2021. január 1-től az OBA biztosítása csak azon betétesek betéteire terjed ki, akiknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján elvégzett azonosítása során az azonosító adatait a hitelintézet rögzítette. Nem elegendő a betétes adatainak a hitelintézetnél rendelkezésre állnia, azokat a Pmt. szerinti azonosítás során kell rögzítenie a hitelintézetnek. A Pmt. szerinti azonosítás elmaradásának következménye, hogy az adott ügyfél betétei nem minősülnek az OBA által biztosítottnak, azaz egy hitelintézet esetleges bezárása esetén az ügyfél részére nem kerül kártalanítás kifizetésre.  

Egy esetleges kártalanítás megkezdését követően a betétes azonosításra az OBA általi biztosítottság érdekében már nincs lehetőség, így felhívjuk valamennyi hitelintézeti ügyfél figyelmét a pénzmosási törvény szerinti azonosítottság fontosságára, ugyanis annak hiányában 2021. január 1-től az elhelyezett betétek nem minősülnek OBA által biztosítottnak.

A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu).

Országos Betétbiztosítási Alap