Available only in Hungarian

Az OBA a betétek tőkéje és kamata után főszabály szerint legfeljebb 100 000 (azaz százezer) eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. A törvényben meghatározott speciális esetekben ezt az értékhatárt meghaladóan, további legfeljebb 50 000 euró összeghatárig is fizethető kártalanítás.

Ilyen, a kártalanítás általános értékhatárát meghaladó kifizetésre jogosultak azok a természetes személyek, akiknek betétje:

  1. lakáseladás vételárából,
  2. lakásbérleti jog vagy lakáshasználati jog eladásából származó vételárból,
  3. munkaviszony megszűnéséhez vagy nyugdíjhoz kapcsolódó juttatásból,
  4. biztosítási összegből vagy
  5. bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítésből áll.

A kifizetéshez szükséges további törvényi feltételeket a 27. pont alatt részletesebben is tárgyaljuk.

A kártalanítás általános és speciális esetekre irányadó értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, azonban a kifizetés forintban történik (ld. azonban a 8. pontot is). Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az OBA a 100 000 eurót (vagy a tárgyalt speciális esetek valamelyikének fennállása esetén a további legfeljebb 50 000 eurót) a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra, és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást.

Példa a 100 ezer eurós OBA védelem kiszámítására:

Figyelem! Az alábbi példában szereplő euró árfolyam feltételezett összeg, csak arra szolgál, hogy a számítást levezethessük. Tényleges kifizetésnél az adott időpontban érvényes árfolyamot alkalmazza az OBA.

Kis Tamás forintban elhelyezett betétjei:

Takarékbetét: 29.980.000 Ft
Kamat: 820.000 Ft
Összesen: 30.800.000 Ft

OBA által feltételezett MNB devizaárfolyam: 300 Ft/euró
Kártalanítási értékhatár euróban: 100.000 euró
Kártalanítási összeg forintban: 100.000 euró x 300 Ft = 30.000.000 Ft

Kis Tamás forintban elhelyezett betéteiből:

OBA által kártalanításként kifizethető 30.000.000 Ft
OBA által nem kifizethető: 800.000 Ft

Gyakori félreértés, hogy a biztosítási kifizetési határt úgy értelmezik, hogy az OBA a betétként elhelyezett összegből 100 000 eurónak megfelelő összegű forintot és – azon felül – az utána járó szerződéses kamatot is kifizeti. Egy másik tévhit szerint csak a betét összegét, azaz a tőkét védi a betétbiztosítás, a kamatát már nem.

Ez nem így van! A törvény értelmében az értékhatár az a maximális összeg, amelyet az OBA egy banki ügyfélnek kifizethet. Ebbe beletartozik a folyószámlára befizetett tőkeösszeg, a lekötött betét, a vásárolt banki papír (ld. 10. pont), és azok esedékes kamatai is. Az OBA tehát a betétes ügyfél valamennyi – a fizetésképtelen bankkal szembeni – tőke- és kamatkövetelését összeadja, ám a kifizethető összeget a mindenkori értékhatár szerint maximálja.

Itt utalunk ismét arra, hogy az egyéni vállalkozó jogilag elkülönül a magánszemélytől, azaz ugyanazon személy háztartásának és egyéni vállalkozásának a banki számlái és betétei – a betétbiztosítás szempontjából – külön betéteknek minősülnek és a bank fizetésképtelensége esetén a szóban lévő betétek alapján külön-külön, legfeljebb az érvényben lévő értékhatárig fizet az OBA kártalanítást.