Az OBA a betétek tőkéje és kamata után főszabály szerint legfeljebb 100 000 (azaz százezer) eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, amennyiben elkülönített számlán került elhelyezésre a betét, úgy ezt az összeghatárt meghaladóan, további legfeljebb 50 000 euró összeghatárig is fizethető kártalanítás.

Ilyen, a kártalanítás általános összeghatárát meghaladó kifizetésre jogosultak azok a természetes személyek, akiknek elkülönített számlán elhelyezett betétje:

  1. lakáseladás vételárából,
  2. lakásbérleti jog vagy lakáshasználati jog eladásából származó vételárból,
  3. munkaviszony megszűnéséhez vagy nyugdíjhoz kapcsolódó juttatásból,
  4. biztosítási összegből vagy
  5. bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítésből áll.

A kártalanítás általános és speciális esetekre irányadó összeghatárát a törvény euróban állapítja meg, azonban a kifizetés forintban történik. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére maximálisan kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az OBA a 100 000 eurót (vagy a tárgyalt speciális esetek valamelyikének fennállása esetén a további legfeljebb 50 000 eurót) a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra.

Példa a 100 ezer eurós OBA védelem kiszámítására:

Figyelem! Az alábbi példában szereplő euró árfolyam feltételezett összeg, csak arra szolgál, hogy a számítást levezethessük. Tényleges kifizetésnél az adott időpontban érvényes árfolyamot alkalmazza az OBA.

Kis Tamás forintban elhelyezett betétjei:

Takarékbetét: 39.000.000 Ft
Kamat: 800.000 Ft
Összesen: 39.800.000 Ft

OBA által feltételezett MNB devizaárfolyam: 380 Ft/euró
Kártalanítási értékhatár euróban: 100.000 euró
Kártalanítási összeg forintban: 100.000 euró x 380 Ft = 38.000.000 Ft

Kis Tamás forintban elhelyezett betéteiből:

OBA által kártalanításként kifizethető 38.000.000 Ft
OBA által nem kifizethető: 1.800.000 Ft

Gyakori félreértés, hogy a betétbiztosítási kifizetési összeghatárt úgy értelmezik, hogy az OBA a betétként elhelyezett összegből 100 000 eurónak megfelelő összegű forintot és – azon felül – az utána járó szerződéses kamatot is kifizeti. Egy másik tévhit szerint csak a betét összegét, azaz a tőkét védi a betétbiztosítás, a kamatát már nem.

Ez nem így van! A törvény értelmében az összeghatár az a maximális összeg, amelyet az OBA egy banki ügyfélnek kifizethet. Ebbe beletartozik a fizetési számlára befizetett tőkeösszeg, a lekötött betét, a bank által kínált egyéb megtakarítás, és azoknak a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napig járó kamatai is. Az OBA tehát a betétes ügyfél valamennyi – az érintett bankkal szembeni – tőke- és kamatkövetelését összeadja, ám a kártalanítás összege a mindenkori összeghatárt nem haladhatja meg.

Itt utalunk arra, hogy az egyéni vállalkozó (ide nem értve az egyéni ügyvédet, az önálló bírósági végrehajtót és a közjegyzőt) jogilag elkülönül a magánszemélytől, azaz ugyanazon személy háztartásának és egyéni vállalkozásának a banki számlái és betétei – a betétbiztosítás szempontjából – külön betéteknek minősülnek és az említett betétek alapján külön-külön, legfeljebb az érvényben lévő összeghatárig fizet az OBA kártalanítást.