Mit nem véd a betétvédelem?

Nem mind arany, ami fénylik; nem mind védett, ami kamatozik, nem szükségképpen jogosult betétbiztosítási védelemre az, aki banki ügyfél. Több banknál is hozzáférhető olyan megtakarítási forma, illetve befektetési eszköz, amely a betétbiztosítás által nem védett, mint pl. önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, kamatozó részvény, befektetői részjegy. Ezen túlmenően a betétbiztosítás nem védi a bankok által 2003. január 1. előtt és 2015. július 2. után kibocsátott kötvényeket, letéti jegyeket sem. Nem terjed ki például az OBA biztosítás a főleg bankoknál vásárolható nyílt, vagy zárt végű befektetési alapok befektetési jegyeire sem.

Az OBA védelme vonatkozik:

A hazai betétbiztosítás védelmét élvezik a
– a magyarországi székhelyű bankokban,
– vagy azok külföldi fióktelepeinél elhelyezett,
– a pénzmosás elleni törvény alapján azonosított betétesnek a banki betétjei lekötéstől függetlenül (betéti okiratok, betétszámla, folyószámla, bankszámla, fizetési számla)

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OBA biztosítási szolgáltatása csak a tagintézeteire, azaz a bankokra, lakástakarék-pénztárakra, valamint ezek külföldi fióktelepeire terjed ki, de ez utóbbiakra csak akkor, ha az adott ország szabályai ezt lehetővé teszik.

Vigyázat! Mint jeleztük, betétet kizárólag ezen fenti intézmények gyűjthetnek, és csak ezek lehetnek az OBA, vagy külföldi betétbiztosító intézmény tagintézetei. A betéteknél a biztosítottság feltétele, hogy a tulajdonos a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényben meghatározott módon beazonosított legyen.

A törvényi változások eredményeképpen a 2003. január 1. és 2015. július 2. között bankok által kibocsátott kötények és letéti jegyek is biztosítottak ezen értékpapírok lejáratáig.