Mit kell tennie a betétesnek a biztosítás érvényesíthetőségéhez, teljesíthetőségéhez?

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. 2021. január 1-jétől csak az a betét minősül névre szóló betétnek, amelynek tulajdonosát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek (Pmt.) megfelelően azonosították.

Amennyiben még nem került sor a betétes Pmt. szerinti azonosítására, az azonosítás bármikor elvégezhető, ha a betétes felkeresi a számlavezető bankjának valamely fiókját). Amint a betétes Pmt. szerinti azonosítására sor kerül, a betétje OBA által biztosítottá válik, azonban egy kártalanítás megkezdését követően az azonosítás pótlására már nincs lehetőség.

Javasoljuk továbbá, hogy mindig jelentse be az adataiban, például a lakcímében történő változásokat! Ha valaki a változásokat nem jelenti be, attól még jogosult marad a kártalanításra, azonban kártalanítás során körülményesebb az adatok ellenőrzése, nehezebben juthat a pénzéhez.

Figyelem! 2001. december 19-étől már nem lehet betétet úgy elhelyezni, hogy a betétes nem adja meg az azonosító adatait. A pénzmosás elleni törvény alapján a banknak az előírt adatokat fel kell vennie a betétesről a betét elhelyezésekor, vagy a korábban bemutatóra szólóan elhelyezett betét első bemutatásakor.

Mennyi idő alatt fizetik ki a biztosítottak pénzét?

Az OBA-nak a kártalanítási eljárás megindítását követően 7 munkanapon belül kell a kártalanításra jogosult betétesek rendelkezésére bocsátania a kártalanítási összeget.

A 7 munkanapos kártalanítási határidő néhány esetben, melyeket a Hpt. részletesen meghatároz, hosszabb lehet, továbbá azokban az esetekben is, amikor a kifizetés feltétele valamely dokumentum vagy igazolás megléte (pl.: betétes elhalálozása okán csak a hagyatéki eljárás lefolytatása után van mód az örökösök részére történő kifizetésre).

A törvény lehetővé teszi, hogy az Alap a legészszerűbb, leggyorsabb módon teljesítse a kifizetéseket. Például „OBA Betétbiztosítási kártya” segítségével, banki átutalással, postai úton, közvetlen kifizetéssel vagy kifizető ügynök – pl. egy bank – megbízása útján. A kifizetési módokat minden esetben az Alap hirdetményei tartalmazzák.

Elévül-e a betétbiztosítással szembeni követelés?

A kártalanításra jogosult ügyfelek a kártalanítás kezdőnapjától számított 5 éven belül jogosultak kártalanításra az OBA-tól. Ezen túlmenően nincs mód a kártalanítás kifizetésére. Azon kártalanítási esetekben, amelyeknél a kártalanítás kezdő időpontja 2020. december 28-át megelőző időpont, a 2020. december 28-át követő 5 éves jogvesztő határidőn túl a kártalanítás kifizetését a betétes nem követelheti az OBA-tól.

Honnan lehet tájékozódni arról, mi biztosított és mi nem?

A törvény értelmében a bankok kötelesek a betétbiztosítással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről közérthető formában tájékoztatást adni, különös tekintettel arra, hogy mely betéttípusok biztosítottak, beleértve az írásbeli tájékoztatási kötelezettséget is. Lényeges, hogy ha Ön kérdez, a bank köteles pontos és részletes felvilágosítást adni!