Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsa elfogadta az új, 7.2.1.1-es verziószámú konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált biztosított betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB leírás).

A határozat értelmében a KBB leírásban foglaltakat 2024. július 1. napjától kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A KBB leírás kiegészült az „S: Egyéb származtatott jogi személy” és az „N: jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet” típusú ügyfelek kategóriájával.

Az új előírásoknak való megfelelést az OBA a 2024. július 1-jén, illetve az ezt követően induló vizsgálatok során ellenőrzi.

KBB Adatstruktúra és Útmutató (v7.2.1.1) 2024.04.15


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsa elfogadta az új, 7.21-es verziószámú konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált biztosított betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB leírás).

A határozat értelmében a KBB leírásban foglaltakat 2024. július 1. napjától kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A KBB leírás átdolgozása során beépítésre kerültek azon tagintézeti javaslatok, amelyeket a Bankszövetségen belül létrejött OBA KBB munkacsoport fogalmazott meg, valamint a konszolidált összeg számítás módosítása kapcsán szükséges változások.

Az új előírásoknak való megfelelést az OBA a 2024. július 1-jén, illetve ezt követően induló vizsgálatok során ellenőrzi.

KBB Adatstruktúra és Útmutató (v7.21) 2023.10.26


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsa elfogadta az új, 7.11-es verziószámú konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált biztosított betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB leírás).

A határozat értelmében a KBB leírásban foglaltakat 2023. december 1. napjától kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A leírásban a konszolidált összeg számítás módosítása kapcsán szükséges változások kerültek beépítésre a 7.21 verziószámú dokumentum hatálybalépéséig.

KBB Adatstruktúra és Útmutató (v7.11) 2023.10.26


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsa elfogadta az új, 7.1-es verziószámú konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált biztosított betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB leírás).

A határozat értelmében a KBB leírásban foglaltakat 2023. március 31. napjától kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A KBB leírás átdolgozása során beépítésre kerültek azon tagintézeti javaslatok, amelyeket a Bankszövetségen belül létrejött OBA KBB munkacsoport fogalmazott meg.

Az új előírásoknak való megfelelést az OBA a 2023. március 31-én, illetve ezt követően induló vizsgálatok során ellenőrzi.

KBB Adatstruktúra és Útmutató 2023.02.16.


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsa 32/2021. (XII. 15.) számú határozatával elfogadta az új konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált biztosított betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB leírás).

A határozat értelmében a KBB leírásban foglaltakat 2022. szeptember 30-ával kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A KBB leírás átdolgozására a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény (Hpt.)  módosítása nyomán, továbbá – a Hpt. 217. § (1) bekezdésének 2024. január 1-től hatályos rendelkezése szerint – 7 munkanapon belül történő kártalanítás rendelkezésre bocsátásának elősegítéséhez, valamint a tagintézeti ellenőrzések és a korábbi kártalanítások tapasztalatai alapján került sor.

Az új előírásoknak való megfelelést az OBA a 2022. szeptember 30-án, illetve ezt követően induló vizsgálatok során ellenőrzi.

KBB Adatstruktúra és Útmutató 2022.09.30.


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsa 82/2018. (XI. 21.) számú határozatával elfogadta az új konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot (KBB Leírás).

A határozat értelmében a KBB Leírásban foglaltakat 2019. augusztus 1-jével kell kötelezően alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

A KBB Leírás a tagintézeti ellenőrzések és a korábbi kártalanítások tapasztalatai alapján, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása nyomán, továbbá – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény (Hpt.) 217. § (1) bekezdésének 2024. január 1-től hatályos rendelkezése szerint – 7 munkanapon belül történő kártalanítás kifizetésének elősegítéséhez szükséges és a Hpt. 214. § (5) bekezdését érintő tervezett módosításokat tartalmazza. A KBB Leírás mind a KBB rekordszerkezetének leírását, mint pedig az ehhez kapcsolódó kiöltési útmutatót, azaz a korábbi két külön dokumentumot együttesen tartalmazza.

Az új előírásoknak való megfelelést az OBA a 2019. augusztus 1-jét követően induló vizsgálatok során ellenőrzi.

KBB Adatstruktúra és Útmutató 20181122.pdf


Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált betétadat előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsának 21/2015. (V. 30.) számú határozatában foglalt közzétételi felkérésnek eleget téve, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a hitelintézetek figyelmét, hogy az OBA által kibocsátott, a „Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása” című dokumentum a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 3-tól hatályba lépő változása, valamint az elmúlt időszak kártalanítási tapasztalatai alapján módosul, és ezzel összhangban változik az „Útmutató Hitelintézetek számára az Országos Betétbiztosítási Alap által előírt konszolidált betétadat előállításához” című dokumentum is.

MNB tájékoztatás


Korábbi híreink

Az Országgyűlés módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) egyes pontjait. A változások alapján az OBA Igazgatótanácsa határozott az „Útmutató Hitelintézetek számára az Országos Betétbiztosítási Alap által előírt konszolidált betétadat előállításához” című dokumentumról, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 12/2012. számú vezetői körlevélben tett közzé. A vezetői körlevél az alábbi linkre kattintva tölthető le: https://www.mnb.hu/letoltes/12-2012-vezetoi-korlevel.pdf


Az OBA Igazgatótanácsa módosította a Konszolidált Biztosított Betét (KBB) ügyfél-tájékoztató kiküldésére vonatkozó, 2010. szeptember 22-én és 2011. szeptember 19-én hozott határozatait az alábbiak szerint:

  1. Az OBA tagintézetei a betétes kérésére kötelesek az Igazgatótanács által elfogadott minta szerinti ügyfél-tájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.
  2. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással.
  3. Az ügyfél-tájékoztató személyes átadása esetén annak az átadás időpontjában aktuális adatokat kell tartalmaznia. Egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyfél-tájékoztató az elkészítésének időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazzon.

A határozat értelmében, tehát, a tagintézetek csak az ügyfél erre vonatkozó kérése esetén kötelesek az ügyfél-tájékoztatót postai vagy elektronikus úton kiküldeni az ügyfél számára.

A hitelintézetek évente egy alkalommal kötelesek az ügyfél-tájékoztatót díjmentesen a betétes rendelkezésére bocsátani.

Személyes adatközlés esetén a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig – ha a havi zárlati munkák még zajlanak, akkor – a hitelintézetnek lehetősége van arra, hogy a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján fennálló állapot szerinti adatokat közölje a betétessel.

Letölthető fájlok: