Országos Betétbiztosítási Alap

 

Figyelemfelhívás a hitelintézetek számára a konszolidált betétadat előállításáról szóló útmutató változásáról

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsának 21/2015. (V. 30.) számú határozatában foglalt közzétételi felkérésnek eleget téve, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a hitelintézetek figyelmét, hogy az OBA által kibocsátott, a „Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása” című dokumentum a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 3-tól hatályba lépő változása, valamint az elmúlt időszak kártalanítási tapasztalatai alapján módosul, és ezzel összhangban változik az „Útmutató Hitelintézetek számára az Országos Betétbiztosítási Alap által előírt konszolidált betétadat előállításához” című dokumentum is.

MNB tájékoztatás

 


 

 

Korábbi híreink

Az Országgyűlés módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) egyes pontjait. A változások alapján az OBA Igazgatótanácsa határozott az „Útmutató Hitelintézetek számára az Országos Betétbiztosítási Alap által előírt konszolidált betétadat előállításához” című dokumentumról, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 12/2012. számú vezetői körlevélben tett közzé. A vezetői körlevél az alábbi linkre kattintva tölthető le: https://www.mnb.hu/letoltes/12-2012-vezetoi-korlevel.pdf

 


 

Az OBA Igazgatótanácsa módosította a Konszolidált Biztosított Betét (KBB) ügyfél-tájékoztató kiküldésére vonatkozó, 2010. szeptember 22-én és 2011. szeptember 19-én hozott határozatait az alábbiak szerint:

 

  1. Az OBA tagintézetei a betétes kérésére kötelesek az Igazgatótanács által elfogadott minta szerinti ügyfél-tájékoztatót díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.

  2. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással.

  3. Az ügyfél-tájékoztató személyes átadása esetén annak az átadás időpontjában aktuális adatokat kell tartalmaznia. Egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyfél-tájékoztató az elkészítésének időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazzon.

A határozat értelmében, tehát, a tagintézetek csak az ügyfél erre vonatkozó kérése esetén kötelesek az ügyfél-tájékoztatót postai vagy elektronikus úton kiküldeni az ügyfél számára.

A hitelintézetek évente egy alkalommal kötelesek az ügyfél-tájékoztatót díjmentesen a betétes rendelkezésére bocsátani.

Személyes adatközlés esetén a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig – ha a havi zárlati munkák még zajlanak, akkor - a hitelintézetnek lehetősége van arra, hogy a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján fennálló állapot szerinti adatokat közölje a betétessel.

Letölthető fájlok: