Tisztelt Betétes!

(1) 4-918-918, helyi tarifával hívható telefonszámon éjjel-nappal hívható az OBA tájékoztató hangújságszolgáltatás.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (röviden: OBA) törvényben szabályozott keretek között biztosítja a betéteket, azaz kártalanítást nyújt a névre szólóan elhelyezett betétek után, ha netán a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válna. Tájékoztatónkban – az egyszerűség kedvéért – banknak nevezzük a felügyeleti engedéllyel betétet gyűjtő bankot, takarékszövetkezetet, hitelszövetkezetet és lakás-takarékpénztárt egyaránt. Az OBA védelme kiterjed a betétek mellett, a bank által 2003. január 1-jétől kezdődően kibocsátott névre szóló kötvényekre és letéti jegyekre is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a betétbiztosítás feltételeit részletesen tartalmazó, „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadvány minden bankban, bankfiókban az ügyfelek rendelkezésére áll.

A megfelelő telefonbillentyű lenyomásával a következő témákról kaphat részletes tájékoztatást:

1-es gomb: a betétbiztosításról általában
2-es gomb: a biztosítási értékhatár
3-as gomb: mi biztosított és mi nem: a Betétregiszter
4-es gomb: betétbiztosítás az Európai Unióban
5-ös gomb: gyakorlati tanácsok
8-os gomb: a kiválasztott témakör ismételt meghallgatása
9-es gomb: vissza a főmenübe

1.
Az OBA-nak kötelezően tagja minden, Magyarországon bejegyzett betétet elfogadó bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, valamint lakás-takarékpénztár. A betétbiztosítás védelme csak a bankok által forgalmazott, névre szóló betétekre és az ugyancsak névre szólóan, a bank által 2003. január 1-jétől kezdődően kibocsátott kötvényekre és letéti jegyekre terjed ki. A névre szólóság azt jelenti, hogy a bank nyilvántartásából a betét tulajdonosa egyértelműen azonosítható. A kártalanítás értékhatára személyenként százezer eurónak megfelelő forint összeg, amely értékhatár minden bankra külön-külön érvényes.

Tehát ha a betétes több bankban helyezi el pénzét, akkor bankonként újabb százezer eurónak megfelelő összeggel növelheti a védettségét. A védettség vonatkozik a bankok magyar és külföldi ügyfeleire egyaránt, kiterjed a magánszemélyek, vállalkozások, egyesületek, alapítványok, valamint a társasházak, közmű-társulások forint- és devizabetétjeire. A kártalanítás devizabetéteknél is forintban történik. 
A 8-as gomb megnyomásával Ön ismét meghallgathatja ezt a témakört. Ha más témakört is szeretne meghallgatni, a 9-es gomb megnyomásával juthat vissza a főmenübe.

2.
A kártalanítás értékhatára százezer euró, a kártalanítás kifizetése azonban forintban történik. A bank fizetésképtelensége esetén az ügyfélnek az ott elhelyezett betétei, banki kibocsátású kötvényei és letéti jegyei összeadódnak, és ezek együttes összege után jár a kártalanítás. A betétest forintban megillető kártalanítás maximumának megállapításához a százezer eurós értékhatárt a kártalanítás megkezdését megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. Ebbe az értékhatárba beleértendők a betét- és folyószámlák egyenlegei és a megszolgált kamatok is. A kártalanítás devizabetéteknél is forintban történik, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyammal kalkulálva. 
A betétbiztosítás mértéke növelhető úgy is, hogy egy bankban több személy nevére helyeznek el betétet, ugyanis az értékhatár személyenként külön-külön érvényes.

A 8-as gomb megnyomásával Ön ismét meghallgathatja ezt a témakört. Ha más témakört is szeretne meghallgatni, a 9-es gomb megnyomásával juthat vissza a főmenübe.

3.
A betétbiztosítás a névre szóló forint-és devizabetétekre, valamint a bank által ugyancsak névre szólóan, 2003. január 1-jétől kezdődően kibocsátott kötvényekre és letéti jegyekre vonatkozik. Névre szóló egy betét, ha a banknál rendelkezésre állnak a betétes azonosító adatai, amelyek révén kártalanításkor azonosítható és megtalálható a betétet elhelyező személy vagy szervezet. Ezért a betétes saját érdekében áll, hogy a banknál bejelentse személyi azonosítóinak esetleges változását, azaz név, személyi igazolvány szám vagy lakcím változását. Vállalkozás esetében a névre, a székhely címére és az adószámra van szükség.

Nem biztosítottak a név nélküli, jeligés betétek, bemutatóra szóló betéti okiratok, valamint a bank által 2003. január 1. előtt kibocsátott kötvények és letéti jegyek. Nem védettek azok az értékpapírok sem, amelyeket nem a bank bocsátotta ki, például vállalati kötvény, befektetési jegy. Nem biztosítottak továbbá a bankok által kibocsátott részvények, takarékszövetkezeti részjegyek, célrészjegyek sem. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a bankok a védett megtakarítási formákat felsoroló aktuális Betétregisztert kifüggesztik a bankfiókokban.

Emellett egy adott banki termék betétbiztosítási védettségéről könnyen és gyorsan meggyőződhet az OBA vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján.

A 8-as gomb megnyomásával Ön ismét meghallgathatja ezt a témakört. Ha más témakört is szeretne meghallgatni, a 9-es gomb megnyomásával juthat vissza a főmenübe.

4.
Az OBA védelme kiterjed a tagbankok külföldön létesített fiókjaiban gyűjtött betétekre is. Ezzel egyidejűleg egy másik Uniós tagállamban bejegyzett bank Magyarországon gyűjtött betéteit, a bankot engedélyező és felügyelő ország betétbiztosítója védi.
A határokon átnyúló betétbiztosítás a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy egy más tagállamban bejegyzett bank magyar betétes ügyfele a magyar betétbiztosítási szabályoktól eltérő feltételekkel szembesülhet. Emiatt felhívjuk a figyelmet, hogy mielőtt bárhol elhelyezné a pénzét, tájékozódjon a bankfiókban a betétbiztosítás feltételeiről.

A 8-as gomb megnyomásával Ön ismét meghallgathatja ezt a témakört. Ha más témakört is szeretne meghallgatni, a 9-es gomb megnyomásával juthat vissza a főmenübe.

5. Gyakorlati tanácsok
Az OBA biztosítása csak a tagintézeteire terjed ki. Ha a magyar betétbiztosítás védelmét kívánja élvezni, akkor valamelyik hazai bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet vagy lakás-takarékpénztár egyikét keresse fel.

De vigyázat: a bankok ügyfélpultjainál nem biztosított megtakarítási formában is lehet pénzt elhelyezni. Ezért, ha biztosított formát választ, kérdezze meg az ügyintézőt, hogy a kiválasztott terméket az OBA biztosítja-e. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott forma szerepel-e a Betétregiszterben, amelyet kérésére a banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátania.

Ha egy magánszemély vagy vállalkozás több bankban helyezi el pénzét, ily módon bankonként növelheti a védettség határát. A magánszemélyek úgy is növelhetik a betétbiztosítási összeghatárt, ha több személy nevére szóló közös betétet nyitnak – például férj és feleség nevére -, ez esetben a százezer eurós védettség mindegyikükre külön-külön is érvényes. De vigyázat: a közös betétben meglévő tulajdonrész és ugyanannál a banknál a tulajdonos esetleges másik betétje az értékhatár szempontjából személyenként összevonódik! Ha valaki az adott banknál nem csak magánszemélyként, hanem gazdasági társaság nevében is elhelyez betétet, akkor az illető magánszemély is és a társaság is külön-külön tarthat igényt a kártalanításra százezer eurónak megfelelő forint összegig. Az egyéni vállalkozó jogilag elkülönül a magánszemélytől, azaz ugyanazon személy háztartásának és egyéni vállalkozásának a banki számlái és betétei – a betétbiztosítás szempontjából – külön betéteknek minősülnek és a bank fizetésképtelensége esetén a szóban lévő betétek alapján külön-külön, legfeljebb százezer eurónak megfelelő forint összegig jogosult a kártalanításra.
A 8-as gomb megnyomásával Ön ismét meghallgathatja ezt a témakört. Ha más témakört is szeretne meghallgatni, a 9-es gomb megnyomásával juthat vissza a főmenübe.

Tisztelt betétes vagy leendő betétes!

Ha maradt olyan kérdés, amelyre itt nem kapott választ, tekintse meg www.oba.hu címen található honlapunkat. Megtalálja tájékoztató füzetünket, az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványt a bankok ügyfélpultjain vagy forduljon annak a banknak ügyfélszolgálatához, amelyet bizalmával kitüntet!

Együtt vigyáz(z)unk a pénzére!
Köszönjük megtisztelő figyelmét.