Az Európai Betétbiztosítási Fórum (EFDI) válságkezelési munkacsoportja tartott egész napos megbeszélést Budapesten október 4-én. A szakmai grémium a horvát, bolgár, olasz, német, francia és a luxemburgi, valamint a magyar betétbiztosító szervezetek szakértőiből és vezetőiből állt. A munkacsoport témája az európai betétbiztosítók bankszanálási tevékenységben való részvétele, a szervezetek egymás közötti kölcsönnyújtásával kapcsolatos jogszabályi elképzelések, valamint a betétbiztosítási alapok bankszanálási célokhoz való anyagi hozzájárulásának aspektusai voltak. A munkamegbeszélést a Thierry Dissaux, a Francia Betétbiztosítási és Bankszanálási Alap elnöke vezette.