Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-án egyesül és a továbbiakban MBH Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet.

Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét egyesülő bankban rendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.) az egyesülést megelőzően, úgy a két bankban a betétekre a vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2023. július 31-ig külön-külön, 100 000 – 100 000 euró a személyenkénti betétbiztosítás összege.

Figyelembe véve azonban, hogy az egyesülés következtében a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónap átmeneti időszakot követően a betétbiztosítási összeghatár 100 ezer euróra módosul ügyfelenként függetlenül attól, hogy korábban két banknál voltak elhelyezve az ügyfél betétei.

Mit tehet annak érdekében, hogy továbbra is OBA által biztosított legyen a legmagasabb összegben a betéte, ha a két egyesülő bankban 100 ezer eurót meghaladó betétösszege van elhelyezve?

A betétbiztosítás összeghatára személyenként és bankonként számítandó, tehát a betétbiztosítási védelem növelésére két lehetőség adódik:

a) egyidejűleg több banknál helyezi el betéteit és/vagy

Ha egy magánszemély vagy vállalkozás több bankban helyezi el a pénzét, ily módon hitelintézetenként újabb és újabb összeghatár szerinti összeggel növelheti a védettség határát.

b) megadhat társtulajdonost a betét esetén.

Ha egy betétnek több bejelentett, pénzmosás elleni törvény szerint azonosítható tulajdonosa van – például családtagok – (ún. közös betét), akkor a betétösszegen belül annyiszor 100 000 euróig védett a betét, ahány tulajdonosa van.

Fontos! Nem jogosult kártalanításra az, akinek rendelkezési joga van ugyan a betét felett, de nem tulajdonosa vagy résztulajdonosa a betétnek. Azáltal tehát nem növelhető a betét védettségének összeghatára, ha a betéthez a betét tulajdonosa meghatalmazotta(ka)t jelent be.

A betétbiztosítási rendszer, ha a bank és a betétesek a szerződésben nem rendelkeznek másként, nem tesz különbséget a betét tulajdonosai között, őket egyenrangúnak tekinti, függetlenül attól, hogy a betétbe a valóságban ki és mekkora összeget fizetett be. A kártalanításiösszegből ebben az esetben egyenlő arányban részesülnek a tulajdonosok.

Vigyázat! A közös betét hátrányos is lehet a betétes számára, ha van ugyanannál a banknál másik – csak a saját tulajdonában lévő – betétje. A közös tulajdon alapján az OBA által kifizetett összeg ugyanis beszámít az illető ügyfél részére kifizethető összeghatárba, azaz a saját vagy a közös tulajdonú betét után esetleg már nem kaphatja meg a teljes összeget.

Kapcsolódó jogszabályhely

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 214. § (1-3) és (10) bekezdés.

Betétbiztosításról érthetően

OBA iránytű (https://www.oba.hu/wp-content/uploads/2021/02/OBA_iranytu_20210208.pdf )

Országos Betétbiztosítási Alap