Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mint a 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2-i lejáratú OBA 2027/A sorozatú Kötvények (Kötvények) Kibocsátója ezúton – 10 munkanappal a tervezett visszaváltást megelőzően – visszavonhatatlanul

é r t e s í t i

a Köténytulajdonosokat, hogy az OBA a jelen nyilatkozatával gyakorolja a hatályos Információs Összeállítás III.9.2. pontja szerint a Kötvényekre, illetve azok egy részére fennálló, a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogát (Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján).

A Választott Visszaváltási Nap: 2023. január 25., amely a 2023. naptári év első Kamatfizetési Napja.

A Visszaváltásra Kerülő Kötvények darabszáma: 1500 db.

A Visszaváltásra kerülő Kötvények és a Kintlévő Kötvények Aránya (a Visszaváltást megelőzően): 100%

A Visszaváltást követően még forgalomban maradó Kintlévő Kötvények darabszáma: 0 db.

Az Információs Összeállítás III.9.2. pontja szerint a vételi jog érvényesítése során alkalmazott vételár a Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg a vonatkozó Visszaváltási Napig (ezt a napot nem beleértve) felhalmozott kamatokkal együtt (ha van ilyen), amely Kötvényenként 2.096.769,- Ft, azaz a 1500 db kötvényre összesen 72.520.153.500,- Ft.

A jelen, a vételi jog gyakorlásáról, azaz a Kötvényeknek a Kibocsátó Választása alapján történő Visszaváltásáról szóló értesítést a Kibocsátó a hatályos Információs Összeállítás III.13. (Értesítések) Kötvényfeltétel rendelkezéseinek megfelelően teszi közzé.

A jelen értesítőben használt fogalmak jelentése megegyezik a hatályos, 2022. május 23-i Információs Összeállításban definiált fogalmak jelentésével.

Budapest, 2023. január 11.

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP
dr. Kómár András
ügyvezető igazgató