Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és az Albán Betétbiztosítási Ügynökség (ADIA) együttműködési megállapodást írt alá 2022. október 21-én Budapesten. A Memorandumot az OBA ügyvezető igazgatója, dr. Kómár András és az ADIA vezérigazgatója, Genci Mamani úr írta alá.

A megállapodás célja az aláíró felek közötti együttműködés fokozása a tapasztalatcserével és -megosztással, valamint a humán kapacitás erősítésével annak érdekében, hogy az érintett országok betétbiztosítási rendszereit a nemzetközi normáknak megfelelően fejlesszék.
Ezt a kezdeményezést az OBA fontos fejleménynek tekinti, összhangban a társintézményekkel való együttműködés továbbfejlesztését célzó elképzeléseivel, ami fontos stratégiai prioritás. E tekintetben az ADIA-val való együttműködés intézményesítése fontos előrelépés, tekintettel az ADIA professzionalizmusára és vitathatatlan betétbiztosítási és szanálási szakértelmére.
Kómár és Mamani urak bíznak abban, hogy a megállapodás az intenzív párbeszéd és információcsere révén hozzájárul az OBA és az ADIA szakmai kapcsolatainak további szorosabbá tételéhez, kétoldalú találkozók szervezésével, valamint a szabályozási spektrum kérdéseivel és azok gyakorlati megvalósításával kapcsolatos kölcsönös kommunikáció elmélyítésével.