A Szanálási Alap igazgatótanácsa elfogadta az Alaphoz történő éves, kockázat alapú díjfizetési kötelezettségre vonatkozó Díjfizetési szabályzatot

Budapest, 2014. szeptember 15. – A Szanálási Alap igazgatótanácsa a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény felhatalmazása és az MNB előterjesztése alapján elfogadta a Szanálási Alap díjpolitikáját és a díjfizetési szabályzatot, amely alapján meghatározta tagjainak 2014. évre eső díjainak befizetési kötelezettségét. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások méretükkel arányos mértékű díjfizetésre kötelezettek, és a díj kiszabásánál – a kockázat alapú változó díjrész miatt – kockázatosságuk is figyelembe vételre került. A szektoroknak az idei évre az Alaphoz történő hozzájárulások (a csatlakozási díjakkal együtt) kb. 2,5 Mrd forint terhet jelentenek. Az Alap vagyonát csak a szanálással kapcsolatos hozzájárulásra használhatja fel, ezzel elősegítve a szanálási célok elérését, köztük a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását és a betétek védelmét.

Az Alap legfontosabb bevételi forrását a tagok rendszeres éves befizetései jelentik, amelynek mértékét az Alap igazgatótanácsa az MNB által készített előterjesztés alapján határozza meg. A Szanálási Alaphoz történő díjfizetésre minden hazai székhelyű hitelintézet és befektetési vállalkozás kötelezett, mert az Alap létéből eredő hasznokból mindegyikük részesül.

A díjfizetési kötelezettség az intézmények méretével arányos, de a Szanálási Alap igazgatótanácsa éves szinten 200 ezer forintban minimumdíjat (idei évre ennek időarányos részét) határozott meg azon intézmények esetén, amelyeknél az arányos díj nem érné el ezt a szintet. A díjak egyedi intézményi szinten kerültek meghatározásra, és a díjfizetési kötelezettségnek – a szövetkezeti hitelintézeti integráció egyetemleges felelősségi körébe tartozó intézmények kivételével – egyedi szinten kell megfelelni. A szövetkezeti hitelintézetek Integrációs Szervezetének (ISZ) közös vagyona a hozzá tartozó hitelintézetek szavatoló tőkéjébe kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg-arányosan került figyelembevételre.

A törvény alapján a rendszeres díj alapdíjból és kockázat alapú változó díjból áll. A díjfizetés alapja az intézmény biztosított betétek kártalanítási összeghatár alatti részével csökkentett (szavatoló tőke nélküli) kötelezettségállománya, amelyet a díjfizetési kulccsal megszorozva kapjuk az alapdíjat. Az igazgatótanács 0,04 százalékban határozta meg a díjfizetési kulcsot. Az alapdíjat a kockázati együtthatóval szorozva kapjuk az egyes intézmények által fizetendő díjat, amelynek eredményeképpen a teljes díj az alapdíj 80 és 150 százaléka között alakul, az egyes intézmények kockázatossága alapján meghatározva. A kockázatosság meghatározásához a díjpolitika négy kategóriát (kockázat, jövedelmezőség, rendszerkockázat és egyéb) vesz figyelembe. A díj kockázat alapú változó része az alapdíjtól való eltérést jelenti, azaz kockázatosabb intézmény esetében magasabb a fizetendő díj, a kevésbé kockázatos intézmény esetében pedig alacsonyabb.

A Szanálási Alap díjfizetési szabályzata az MNB, NGM és OBA honlapján érhető el.

Szanálási Alap igazgatótanácsa