A Betétbiztosítók Európai Fóruma (EFDI) nyilvánosságra hozta az Európai Unió belső határain átnyúló hitelintézeti fióktelepek betéteseinek bankcsődöket követő kártalanítási eljárásrendjét. Az Európai Bankhatóság (EBA) által támogatott egységes modell kidolgozásában a magyar tapasztalatok átültetésével és megosztásával az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) munkatársai vezető szerepet vállalva vettek részt. Az eljárásrend és a hozzá kapcsolódó szabálykönyv ajánlásként szolgál a jövőben bekövetkező európai kártalanításokhoz.


Az EFDI-tagok által az elmúlt két évben kidolgozott modell a bankfiókot létesítő küldő és azt befogadó ország betétbiztosítója között a nemzetközi kártalanítások kifizetéseivel kapcsolatos funkcionális és technikai együttműködés szabályait, valamint azok gyakorlatban alkalmazandó módszertanát fekteti le. A gyors kártalanítás érdekében az egységes eljárásrend részét képezik az informatikai adatkövetelményeknek való megfelelés, az EU 24 hivatalos nyelvén történő betétesi és tömegtájékoztatással kapcsolatos teendők, valamint a finanszírozás kérdései is.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a modell kidolgozásában az OBA tapasztalt munkatársai révén Magyarország is tevékenyen kivette részét. Az EFDI felkérésére az egységes európai betétbiztosítók közötti kártalanítást lehetővé tevő modellt kidolgozó öt munkacsoportból kettőt magyar szakemberek vezettek.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója

„A dokumentumot az EFDI és az EBA fontos mérföldkőnek tekinti a betétesek védelme és az európai pénzügyi stabilitás szempontjából. Az EFDI 40, az Európai Unióból és az Európai Gazdasági Térségből származó tagja járult hozzá a megállapodás létrejöttéhez, ami az EU betétbiztosítói közötti együttműködést és szoros munkakapcsolatot tükrözi.” – mondta Thomas Schlüter, az EFDI szóvivője.

A betétbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos EU Irányelv alapján az EU-ban működő betétbiztosítóknak a betétesek kifizetését a honos (home) országban működő betétbiztosító irányításával, a befogadó ország (host) betétbiztosító szervezetének kell lebonyolítania. A kidolgozott dokumentum keretet nyújt a betétesek kifizetéséhez, továbbá a betétbiztosítók közti kölcsönös hitelnyújtáshoz.

Mindezzel párhuzamosan az EBA közzétette az irányelvben megkövetelt együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatásokat, és megerősítette, hogy az EFDI megállapodás eleget tesz az iránymutatásban foglaltaknak, egyúttal arra biztatja az EFDI-tagokat, hogy kössék meg a kidolgozott megállapodást.

Az EBA irányelvei szerint a betétbiztosítók közötti megállapodásokat 2016. december 8-ig kell megkötni.

 

A dokumentum elérhető: http://bit.ly/2cNVMrH