A bankszektorba vetett bizalom kiépítése, megtartása és folyamatos erősítése nemcsak a szektor vezetőinek és dolgozóinak, hanem a kormányzati és politikai vezetőknek és az ügyfeleknek is érdeke és feladata. E közös érdek érvényre juttatásának máig leghatékonyabb eszköze a betétbiztosítási rendszer kiépülése. Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkárának az OBA 25 éves jubileuma alkalmából készült cikke, mely a Gazdaság és Pénzügy c. periodika különszámában jelent meg.