Az OBA Igazgatótanácsa elfogadta az új konszolidált biztosított betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot, melyet 2022. szeptember 30-ával kell alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során.

További információk

https://www.oba.hu/tagintezeteknek/konszolidalt-biztositott-betet/