8,1 milliárd forintot fizet ki az OBA a következő napokban

Befejezte az Országos Betétbiztosítási Alap a visszavont felügyeleti engedélyű JógazdaSzövetkezeti Takarékpénztár adatállományának feldolgozását. A hitelintézeti ügyféladatok feldolgozása, majd ezt követően az egy betétesre vonatkozó adatkonszolidáció (OBA védettséggel rendelkező betétek és folyószámlák tőke- és kamatállományának kártalanítandó betétesre vonatkozó összeadása) után derül ki, hogy az egyes betétesek mekkora tényleges OBA kártalanításban részesülnek.

„Lezárult a gyors kártalanítás első, kritikus informatikai fázisa, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a Jógazdának kellett volna elvégeznie és a konszolidált betétesi adatokat az OBA-nak átadnia a bezárást követő öt napon belül. Feszített munkával kellett megállapítanunk valamennyi érintett betétes esetén atörvényileg járó kártalanítás pontos forintösszegét, hogy a húsz munkanapos kifizetési időszakot tartani tudjuk. Az adatok birtokában az OBA napokon belül elindítja az ismertetett módokon a kártalanítási összegek kifizetését a betéteseknek.” – mondta Tóth István kommunikációs vezető.

A Jógazda betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

  • Átutalás – Január 10-ig jelezhették a magánszemélyek, ha más Magyarországon működő hitelintézetnél vezetett bankszámlára kívánják megkapni. Ez a kifizetési módszer összeghatártól független. Akik nem jeleztek, azok automatikusan az alábbi két kategóriába tartoznak.
    Továbbra is érvényben van a cégek számára, (ide értve az egyéni vállalkozókat is), hogy időbeni korlát nélkül – a Jógazda fiókjaiban megadott cégszerű aláírással – jelenthetik be, melybankszámlára kérik az OBA kártalanítás folyósítását!
  • Postán keresztül – 1 millió forintig postai utalvánnyal történik a kártalanítás, 100.000 forintig a postás kiviszi az összeget, e fölött az ügyfél a postahivatalban tudja felvenni azt.A kártalanítás összegéről tértivevényes levél útján küld tájékoztatást az OBA.
  • OBA kártya – 1 millió forint felett a kártalanítás OBA Betétbiztosítási kártyával zajlik. A bankkártyához hasonló Betétbiztosítási kártyát, valamint a kártalanítási tájékoztató levelet és a PIN-kódot tartalmazó levelet külön-külön postázza az OBA az érintetteknek. A Betétbiztosítási kártyáról a kártalanítási összeget a postahivatalokban és az OTP Bank fiókjaiban, valamint ATM automatáiból lehet felvenni.

A Jógazda Takarékpénztár OBA kártalanításának főbb adatai

A Takarékpénztár teljes betétállománya (kamat+tőke): 9.8 milliárd forint
Ebből (zárolt betétekkel együtt) kifizetendő OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke): 8.5 milliárd forint

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 5457
Ebből:
Magánszemély: 4546 fő
Vállalkozás: 891 db
Közösségi betét: 20 db

Magánszemélyek kártalanítási mód szerinti megoszlása

Átutalással teljesítendő kártalanítás(összesen: 6,1 milliárd forint)

  • Magánszemélyek, akik január 10-ig jelezték átutalási szándékukat: 1826 fő (kártalanítási összeg: 4,9 milliárd forint).
  • Vállalkozások: 1119 db(1,1 milliárd forint)
  • Közösségi betét: 20 (42 millió forint)

Postai úton kártalanítandó magánszemélyek:

  • 1952 fő (443 millió forint)

OBA Betétbiztosítási Kártyával kártalanítandó magánszemélyek:

  • 520 fő (1,5 milliárd forint)

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és befizeti az adóhivatalnak. 4527 fő OBA kártalanításra jogosult magánszemély után levont kamatjövedelem adó összesen: 24 millió forint.

A legidősebb OBA kártalanított betétes 92 éves, a legfiatalabb 6 éves.
Az OBA kártalanított magánszemélyek átlagéletkora: 52 év.
A legrégebben elhelyezett betét 1985-ből való.

A Jógazda betéteseinek OBA kártalanítása 16 különböző ország állampolgárait érinti. A betétesek túlnyomórészt magyarok, de van köztük 10 szlovák, 9 román továbbá izraeli, kínai, bolgár, francia, angol és albán állampolgár is.

Az OBA kártalanításban részesülő magánszemélyek 290 település lakói, ezek közül legtöbben az alábbi településeken élnek:
Kecskemét: 1261 fő
Gönc: 789 fő
Hidasnémeti: 451 fő
Novajidrány: 428 fő
Budapest: 381 fő

A betétesek lakóhely szerinti megoszlásáról továbbá elmondható, hogy nem korlátozódik kizárólag a Jógazdafiókok körzetére, található ugyanis betétes Komáromból, Sopronból, Pécsről, Leverkusenből, Münchenből, Los Angelesből, Hong-Kong-ból és Szingapúrból is.

A Jógazda átlagos betétnagysága: 1,5 millió forint
500 forint alatti, törvény által ki nem fizethető kártalanítások összege: 84 ezerforint
Anonim, nem azonosítható betétek összege: 13,5 millió forint

OBA kártalanítás alá nem eső betétek főbb adatai

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz 100 000 euronak megfelelő forintösszeget meghaladó betétek száma: 19 (összege: 350 millió forint)

A legnagyobb, OBA kártalanítási összeghatár feletti („elbukott”) egyéni betétösszegek:
Magánszemély: 90 millió forint
Vállalkozás: 59 millió forint

Az OBA által nem biztosított, a Hpt. 100. § (1) bekezdés által betétbiztosítás alól kizárt betétek összege: 364 millió forint.

Ezen belül:
Önkormányzatok száma: 13 település (összeg: 59 millió forint)
OBA által nem kártalanított legnagyobb önkormányzati (”elbukott”) betét: 29 millió forint
Hitelintézetek száma: 3 (összeg: 252 millió forint)

Nem OBA által biztosított, 1993. július 1. (az OBA biztosítás hatályba lépése) előtt elhelyezett betétek, amelyekre továbbra is az 1993. előtti állami garancia vonatkozik: 186 db (összeg: 43,5 millió forint).

Felhívjuk a sajtó munkatársainak figyelmét, hogy a Jógazda Takarékpénztár betétesi kártalanításával kapcsolatos, fenti adatokon túli további statisztikai kéréseknek csak korlátozottan tudunk eleget tenni. A kártalanítás jelenlegi fázisában az OBA teljes személyi állománya a kifizetések pénzügyi előkészületein dolgozik. Megértésüket köszönjük.


A szerkesztő figyelmébe
Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. Az OBA a kártalanításra jogosult részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizet kártalanítást. Az OBA működését szabályozó 1996. évi CXII. törvény rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az intézmény honlapjáról (www.oba.hu) letölthető.