A Fővárosi Bíróság kijelölte a JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár felszámolójának a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft-t.
Ennek értelmében mindazok, akik a Hpt 100 §-a alá tartoznak (pl. önkormányzatok, vezető állású tisztviselők és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók, tulajdonosok) igénybejelentésükkel a Hitelintézeti Felszámolóhoz fordulhatnak.

Szintén a Hitelintézeti Felszámolóhoz fordulhatnak mindazok, akik a maximális betétbiztosítási kártalanítási értékhatárt (100 ezer euro, jelen ügyben 27,8 millió forint) meghaladó betéttel rendelkeztek a takarékszövetkezet bezárásakor.