Sajtóinformáció

2012. június 26.

 

Megkezdődnek a kifizetések

A kisbetétesek holnaptól kapják kézbe kártalanításukat

 

A holnapi naptól megkezdi az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet több mint 15 ezer betétesének járó kártalanítás kifizetését. A százezer forintig terjedő kártalanításokat szerdától kézbesíti a Magyar Posta. Az egymillió forintig terjedő összegek felvételi lehetőségéről postai értesítőt kapnak a betétesek. A kifizetések öt munkanapon belüli megkezdését a takarékszövetkezet adatállományának gyors feldolgozása tette lehetővé. Valamennyi, egyértelmű jogosultsággal rendelkező betétes péntekig megkapja a kifizetési elszámolást. A kártalanítás teljes összege meghaladja a 33 milliárd forintot.

 

A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 15 332 betétesének 33,2 milliárd forint kártalanítást fizet az OBA. A betétesek 90%-a magánszemély, a takarékszövetkezetben tartott betétek átlagos nagysága meghaladta az országos átlagot: 2,4 millió forint. A kártalanítás hét ország állampolgárait érinti.

„Minden kártalanítás alapja az informatikai adatok minősége. Az elmúlt napokban feszített tempóban dolgoztuk fel és ellenőriztük a kapott ügyféladatokat, hogy abból megállapítsuk valamennyi érintett betétes esetén a törvényileg járó kártalanítás pontos forintösszegét. A nagy volumenű kártalanítás valamennyi munkafázisának a kötelező gondosságon túli legfőbb elvárása az volt, hogy a betétesek a jogszabályban előírt húsz munkanapon belül is minél hamarabb hozzájussanak pénzükhöz.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

 

 • 1 millió forint kártalanítási összegig: a betétesek szerdától százezer forintig a postai kézbesítőtől kapják meg a kártalanítást, illetve százezer és egymillió forint közötti összeg esetében a postai felvételhez szükséges értesítőt.
 • 1 és 5 millió forint kártalanítási összeg között: a betétesek szerdától kapják kézhez az OBA Betétbiztosítási Kártya használatához szükséges titkos PIN kódot, a pénteki naptól magát a kártyát, valamint a pénzügyi kifizetési elszámolást. A kártyával az OTP Bank pénzkiadó ATM automatáiból, az OTP Bank fiókjaiban, illetve a Postán tudnak pénzt felvenni.
 • 5 millió forintot meghaladó összegű kártalanításban részesülő betétesek szerdától kapják meg a kifizetési elszámolást, mellyel csütörtöktől  juthatnak hozzá a kártalanításukhoz az OTP Bank fiókjaiban.

Az OBA kártalanításának főbb adatai

A Takarékszövetkezet teljes biztosított betétállománya (kamat+tőke): 37,7 milliárd forint.

Ebből OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke) 100 000 eurónak megfelelő 28.962.000,- forint összegig (zárolt betétekkel, vizsgálandó tételekkel együtt):   33,2 milliárd forint.

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 15 332

Ebből:

 • Magánszemély: 13 724 fő
 • Vállalkozás, társadalmi szervezet (kft., bt., egyesület, egyéni vállalkozó, egyház stb.): 1376 db
 • Tulajdonközösség: 232 db

A legidősebb OBA kártalanított betétes 1911-es születésű, a legfiatalabb 5 hónapos.

A legrégebben elhelyezett betét 1982-ből való.

Átlagos betétnagyság a magánszemélyek esetében: 2,4 millió forint, jogi személyek esetében: 2,1 millió forint.

500 forint alatti, törvény által kifizetésre nem kerülő összeg: 540 db (összege: 119 ezer forint).

A Takarékszövetkezet betéteseinek OBA kártalanítása 6 különböző ország állampolgárait érinti, ezek: Ausztria, Németország, Románia, Nagy-Britannia, Svájc, Svédország. A külföldi állampolgárok közötti legnagyobb betétnagyság 17 millió forint.

Kifizetési módok szerinti volumenek 2012. június 26-án (magán- és jogi személyek együtt):

ügyfél (fő, db)

volumen

(milliárd forint)

1 millió forintig (Postán keresztül) 6 958 1,8
1-5 millió forint (OBA Betétbiztosítási Kártyával) 3 939 8,9
5 millió felett (OTP Bankon keresztül) 3 125 19,4
Összesen: 14 022 30,2

Kamatadó

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és befizeti az adóhivatalnak. 13 724 fő OBA kártalanításra jogosult magánszemély után levont kamatjövedelem adó összesen: 66,4 millió forint.

Nem OBA kártalanítás alá eső betétek főbb adatai

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz 28 962 000 forintösszeget meghaladó betétesek száma: 101 fő (összege: 3,7 milliárd forint).

Átlagos OBA kártalanítási értékhatárt meghaladó betétnagyság: 36,6 millió forint.

A legnagyobb, OBA kártalanítási összeghatár feletti egyéni betétösszegek:

 • Magánszemély esetén: 149 millió forint
 • Vállalkozás esetén: 870 millió forint

Az OBA által nem biztosított, a Hpt. 100. § (1) bekezdés által betétbiztosítás alól kizárt betétek:

 • Önkormányzatok száma: 9 (összeg: 270 millió forint)
 • Hitelintézetek száma: 2 (összeg: 42 millió forint)
 • Tulajdonosok, vezető állásúak és velük egy háztartásban élők betétjei: 16 (összeg: 328 millió forint)

Állami garancia

Nem OBA által biztosított, 1993. július 1. (az OBA biztosítás hatályba lépése) előtt elhelyezett betétek összege, amelyekre továbbra is az 1993 előtti állami garancia vonatkozik: 276 db (összesen 15,8 millió forint).

Az OBA kártalanítással kapcsolatban az érdeklődők hívhatják az OBA helyi tarifával, éjjel-nappal hívható ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.  

#          #          #

A szerkesztő figyelmébe

OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az OBA-hoz és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról (www.oba.hu) letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza.

OBA kártalanítás

Hitelintézet bezárása (köznyelvileg: csődje) esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a befagyott betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről szóló rövid tájékoztató az OBA honlapján érhető el.

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, többször módosított 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Kifizető ügynök bank

Az OBA több magyarországi székhelyű, kiterjedt fiókhálózattal rendelkező hitelintézettel kötött keretszerződést ügynök banki közreműködésre. Ez azt jelenti, hogy nagytömegű kifizetés esetén az ügynök bank(ok) kifizető funkcióval segíti(k) a kártalanítást. Az ügyfelek az ügynökbanknál rendelkezésükre tartott összeget felvehetik készpénzben, elhelyezhetik betétben vagy más megtakarítási termékben a banknál, avagy tovább utalhatják egy általuk megnyitott bankszámlára. Az ügyfélnek mindenképpen fel kell keresnie az ügynökbank valamelyik fiókját.

OBA Fogyasztóvédelmi embléma

Az OBA által biztosított banki termékek könnyen felismerhetőek a 2012. március 1-jétől kötelezően feltüntetendő betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma által. Az embléma használatát hitelintézeti ellenőrzései során az OBA ellenőrzi, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete figyelemmel kíséri: http://www.oba.hu/hu/tagintezeteknek/fogyasztovedelmi-emblema.

OBA tagintézetek

2012. május 31-én 164 tagintézete volt az OBA-nak, 3 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 31 bank és 126 takarékszövetkezet.