Rekordidő alatt fizetett az OBA
 
A KBB adatállomány szolgálta a betétesek gyors kártalanítását
Minden korábbi kártalanításhoz képest rövidebb idő alatt fizette ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „v.a.” betéteseit. A betétesek 98,4%-a 10 munkanapon belül jutott a takarékszövetkezetnél elhelyezett megtakarításához. Az OBA gyors kártalanításának köszönhetően a betétesek nagy része már a végelszámolás 2012. június 1-i elrendelésétől számított 20 munkanapon belül a pénzéhez jutott.
A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 15 332 betétesének túlnyomó többsége számára a 33 milliárd forintot meghaladó kártalanítás kevesebb, mint feleannyi ideig tartott, mint amit a jogszabály előír. A húsz munkanap helyett, az egyértelmű jogosultsággal rendelkező ügyfelek – szám szerint 14 022-en – már 7 munkanap alatt megkapták a legfeljebb 100 ezer eurós kártalanítást.
A kártalanított ügyfelek száma 2012. július 3-ig 15 090 főre növekedett, amely a betétbiztosítási kártalanításban részesülő betétesek 98,4%-át jelenti. A még hátralévő pl. gyámhatósági, hagyatéki ügyekben a jogerős lezárások függvényében fizethető ki a betét. A törvény szerinti 20 munkanapos kártalanítási határidő 2012. július 17-én jár le, ami az
egyértelmű jogosultsággal rendelkező betétesekre vonatkozik. Ezt követően – utógondozás keretében – a takarékbetétek esetében korlátlan ideig, az egyéb betétek vonatkozásában 5 évig élhetnek követelésükkel a betétesek az OBA felé.
Az OBA a Magyar Állammal kötendő megállapodása alapján hamarosan megkezdheti az 1993 júliusa előtt elhelyezett – mintegy 16 millió Ft összegű – állami garanciás betétek kifizetését is.
 
Bevált a KBB adatszolgáltatás
A minden korábbinál gyorsabban lebonyolított kártalanítás informatikai alapját az OBA által 2009-ben kezdeményezett, a bankok által kimutatandó KBB (konszolidált biztosított betét)
adat tette lehetővé. A KBB előállítás képességét a PSZÁF folyamatosan ellenőrzi a hitelintézeteknél. Az ügyfelek számára a bankfiókokban is kikérhető adat azt mutatja meg, hogy egy betétesnek aktuálisan mekkora kártalanítást fizetne adott időpontban az OBA. A bankok számára évente kötelező a KBB adatszolgáltatás az ügyfelek részére. Ennek bevezetése óta most először került sor KBB adatállomány alapján való nagy volumenű kifizetésre.
  
Szoros együttműködés
A soltvadkerti takarékszövetkezet betéteseinek gyors kártalanítását a PSZÁF és az OBA közötti szoros együttműködés alapozta meg. Ennek eredményeként minden korábbinál pontosabb adatállománnyal dolgozhatott az OBA.
 
Várhatóan tovább rövidül a kártalanítás ideje
Az Európai Bizottság által 2010-ben javasolt, még nem elfogadott betétbiztosítási direktíva a jelenleg hatályban lévő húsz munkanapos kártalanítási időt várhatóan tovább csökkenti.
A jelenleginél is gyorsabb ütemű kártalanítás végrehajtása a mostaninál jóval szigorúbb követelményeket támaszt a betétbiztosító szervezetek és partnereik számára.
 
„Ha az évtized közepére – amint az várható – az EU tíz munkanapra, még inkább, ha hét napra csökkenti a kártalanítás idejét, az rendkívüli kihívást támaszt a betétbiztosító intézményekkel szemben. Kritikussá válik a hitelintézeti adatminőség kérdése és megnő a többcsatornás kártalanítási know-how jelentősége. Nagy volumenű, csupán néhány nap alatt lebonyolítandó kártalanítást csak tapasztalt munkaszervezettel, azonnal használható adatállomány és széleskörű ügyfél-kiszolgálást lehetővé tevő technológia birtokában lehet végrehajtani. A mostani kártalanítás egyik üzenete, hogy az OBA mindezekkel rendelkezett, amit a betétesek remélhető elégedettsége és bizalma igazol majd vissza.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.
 
Felértékelődő ügynök bankok
Az OBA az OTP Bankkal és más magyarországi székhelyű, kiterjedt fiókhálózattal rendelkező hitelintézettel kötött keretszerződést kifizető ügynök banki együttműködésre. A rövidülő  kártalanítási idő alatt a nagytömegű kifizetések esetén az ügynök bank(ok) fiókjai kifizető funkcióval segíti(k) a kártalanítást. Az ügyfelek az ügynök banknál egy technikai számlán rendelkezésükre tartott összeget felvehetik készpénzben, továbbutalhatják egy általuk megnyitott bankszámlára, avagy elhelyezhetik betétben vagy más megtakarítási termékben a banknál.
#          #          #
A szerkesztő figyelmébe
OBA
Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az OBA-hoz és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról (www.oba.hu) letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza.
 
OBA kártalanítás
Hitelintézet bezárása (köznyelvileg: csődje) esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a befagyott betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről
szóló infografika az OBA honlapján érhető el.
Hpt.
Az OBA működését szabályozó, többször módosított 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.
 
OBA Fogyasztóvédelmi embléma
 
OBA tagintézetek
2012. május 31-én 164 tagintézete volt az OBA-nak, 3 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 31 bank és 126 takarékszövetkezet.