Rekordidő alatt fizetett az OBA

 
A KBB adatállomány szolgálta a betétesek gyors kártalanítását

Minden korábbi kártalanításhoz képest rövidebb idő alatt fizette ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „v.a.” betéteseit. A betétesek 98,4%-a 10 munkanapon belül jutott a takarékszövetkezetnél elhelyezett megtakarításához. Az OBA gyors kártalanításának köszönhetően a betétesek nagy része már a végelszámolás 2012. június 1-i elrendelésétől számított 20 munkanapon belül a pénzéhez jutott.

 
A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 15 332 betétesének túlnyomó többsége számára a 33 milliárd forintot meghaladó kártalanítás kevesebb, mint feleannyi ideig tartott, mint amit a jogszabály előír. A húsz munkanap helyett, az egyértelmű jogosultsággal rendelkező ügyfelek – szám szerint 14 022-en – már 7 munkanap alatt megkapták a legfeljebb 100 ezer eurós kártalanítást. 

 
A kártalanított ügyfelek száma 2012. július 3-ig 15 090 főre növekedett, amely a betétbiztosítási kártalanításban részesülő betétesek 98,4%-át jelenti. A még hátralévő pl. gyámhatósági, hagyatéki ügyekben a jogerős lezárások függvényében fizethető ki a betét. A törvény szerinti 20 munkanapos kártalanítási határidő 2012. július 17-én jár le, ami az
egyértelmű jogosultsággal rendelkező betétesekre vonatkozik. Ezt követően – utógondozás keretében – a takarékbetétek esetében korlátlan ideig, az egyéb betétek vonatkozásában 5 évig élhetnek követelésükkel a betétesek az OBA felé.

Az OBA a Magyar Állammal kötendő megállapodása alapján hamarosan megkezdheti az 1993 júliusa előtt elhelyezett – mintegy 16 millió Ft összegű – állami garanciás betétek kifizetését is.

 
Bevált a KBB adatszolgáltatás

A minden korábbinál gyorsabban lebonyolított kártalanítás informatikai alapját az OBA által 2009-ben kezdeményezett, a bankok által kimutatandó KBB (konszolidált biztosított betét)
adat tette lehetővé. A KBB előállítás képességét a PSZÁF folyamatosan ellenőrzi a hitelintézeteknél. Az ügyfelek számára a bankfiókokban is kikérhető adat azt mutatja meg, hogy egy betétesnek aktuálisan mekkora kártalanítást fizetne adott időpontban az OBA. A bankok számára évente kötelező a KBB adatszolgáltatás az ügyfelek részére. Ennek bevezetése óta most először került sor KBB adatállomány alapján való nagy volumenű kifizetésre.

  
Szoros együttműködés

A soltvadkerti takarékszövetkezet betéteseinek gyors kártalanítását a PSZÁF és az OBA közötti szoros együttműködés alapozta meg. Ennek eredményeként minden korábbinál pontosabb adatállománnyal dolgozhatott az OBA.

 
Várhatóan tovább rövidül a kártalanítás ideje

Az Európai Bizottság által 2010-ben javasolt, még nem elfogadott betétbiztosítási direktíva a jelenleg hatályban lévő húsz munkanapos kártalanítási időt várhatóan tovább csökkenti.

A jelenleginél is gyorsabb ütemű kártalanítás végrehajtása a mostaninál jóval szigorúbb követelményeket támaszt a betétbiztosító szervezetek és partnereik számára.

 
„Ha az évtized közepére – amint az várható – az EU tíz munkanapra, még inkább, ha hét napra csökkenti a kártalanítás idejét, az rendkívüli kihívást támaszt a betétbiztosító intézményekkel szemben. Kritikussá válik a hitelintézeti adatminőség kérdése és megnő a többcsatornás kártalanítási know-how jelentősége. Nagy volumenű, csupán néhány nap alatt lebonyolítandó kártalanítást csak tapasztalt munkaszervezettel, azonnal használható adatállomány és széleskörű ügyfél-kiszolgálást lehetővé tevő technológia birtokában lehet végrehajtani. A mostani kártalanítás egyik üzenete, hogy az OBA mindezekkel rendelkezett, amit a betétesek remélhető elégedettsége és bizalma igazol majd vissza.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

 
Felértékelődő ügynök bankok

Az OBA az OTP Bankkal és más magyarországi székhelyű, kiterjedt fiókhálózattal rendelkező hitelintézettel kötött keretszerződést kifizető ügynök banki együttműködésre. A rövidülő  kártalanítási idő alatt a nagytömegű kifizetések esetén az ügynök bank(ok) fiókjai kifizető funkcióval segíti(k) a kártalanítást. Az ügyfelek az ügynök banknál egy technikai számlán rendelkezésükre tartott összeget felvehetik készpénzben, továbbutalhatják egy általuk megnyitott bankszámlára, avagy elhelyezhetik betétben vagy más megtakarítási termékben a banknál.
 
 
 

#          #          #

 
 
További információ:

Tóth István, OBA, kommunikációs vezető

Mobil: 30-491-2820

A szerkesztő figyelmébe

OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az OBA-hoz és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról (www.oba.hu) letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza.

 
OBA kártalanítás

Hitelintézet bezárása (köznyelvileg: csődje) esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a befagyott betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről
szóló infografika az OBA honlapján érhető el.

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, többször módosított 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

 
OBA Fogyasztóvédelmi embléma

 
OBA tagintézetek

2012. május 31-én 164 tagintézete volt az OBA-nak, 3 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 31 bank és 126 takarékszövetkezet.