Sajtóközlemény

2014. július 25.

Megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítását. A takarékszövetkezet ügyfelei egyenként maximum 100 ezer eurónak megfelelő, 30.835.000 forintot kaphatnak, függetlenül attól, hogy magánszemélyről vagy vállalkozásról van szó.

Az OBA elindítja és 20 munkanapon belül, legkésőbb augusztus 25-ig befejezi az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet mintegy 30 ezer betétesének a kártalanítását, miután a takarékszövetkezet felszámolásáról szóló végzés ma megjelent a Cégközlönyben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) július 4-én vonta vissza az orgoványi központú takarékszövetkezet tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztosok kirendeléséről is döntött, akik a takarékszövetkezet helyzetének felmérése után tettek javaslatot a felszámolásra.

A betéteseknek a kártalanítás kapcsán nincsen teendőjük, az OBA a takarékszövetkezeti adatok alapján postai úton értesíti őket a nekik járó kártalanítási összegről és a kártalanítás folyamatáról. 100 ezer forintig terjedő követelések esetében a postai kézbesítő házhoz viszi a pénzt, e fölött pedig vagy a levélben meghatározott postákon vagy pedig a kijelölt takarékszövetkezeti fiókban lehet a pénzt felvenni, vagy arról rendelkezni.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

Magánszemélyek esetében az OBA a minél gyorsabb kártalanítás érdekében a betétesek számára három csatornán keresztül juttatja el a pénzt:

  • 100 ezer forintig a postai kézbesítő házhoz viszi a pénzt.
  • 100 ezer és 2,5 millió forint között a postai kézbesítőtől kapnak értesítést, hogy melyik postán tudják a betétesek felvenni az őket megillető összeget.
  • 2,5 millió forint felett az OBA által küldött levélben lesz megnevezve az a takarékszövetkezeti fiók, ahol az ügyfél rendelkezhet majd az őt megillető kártalanításról – ez lehet betétlekötés, átutalás vagy készpénzfelvétel.

Jogi személyek esetében az OBA összeghatártól függetlenül postai úton fog értesítést küldeni, hogy mely takarékszövetkezeti fiókot felkeresve férhetnek hozzá a követelésükhöz.

Az OBA a holnapján (www.oba.hu) részletes hirdetményt tesz közzé a kártalanításról. A hirdetmény ezen kívül a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Petőfi Népe napilapokban lesz látható, továbbá az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet fiókjaiban lesz kifüggesztve. Az érdeklődők éjjel-nappal hívhatják az OBA ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kedvezményes tarifájú kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.

#          #          #

További információ:

Országos Betétbiztosítási Alap

A szerkesztő figyelmébe

Az OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza: https://www.oba.hu/images/stories/downloads/iranytu/iranytu.pdf

A kártalanítási folyamat

Hitelintézet felszámolása/végelszámolása esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről szóló tájékoztató az OBA honlapján érhető el: https://www.oba.hu/hu/betetvedelem/kartalanitas-menete

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Kifizető ügynök bank

Az OBA több magyarországi székhelyű, kiterjedt fiókhálózattal rendelkező hitelintézettel kötött keretszerződést ügynök banki közreműködésre. Ez azt jelenti, hogy nagytömegű kifizetés esetén az ügynök bank(ok) kifizető funkcióval segíti(k) a kártalanítást. Az ügyfelek az ügynökbanknál rendelkezésükre tartott összeget felvehetik készpénzben, elhelyezhetik betétben vagy más megtakarítási termékben a banknál, avagy tovább utalhatják egy általuk megnyitott magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára. Az ügyfélnek mindenképpen fel kell keresnie az ügynökbank valamelyik fiókját.

OBA fogyasztóvédelmi embléma

Az OBA által biztosított banki termékek könnyen felismerhetőek a 2012. március 1-jétől kötelezően feltüntetendő betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma által. Az embléma használatát hitelintézeti ellenőrzései során az OBA ellenőrzi, a Magyar Nemzeti Bank figyelemmel kíséri: http://www.oba.hu/hu/tagintezeteknek/fogyasztovedelmi-emblema.

OBA tagintézetek

2013. december 31-én 157 tagintézete volt az OBA-nak, 4 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 34 bank és 115 takarékszövetkezet.