Sajtóközlemény

2014. szeptember 26.

Az ALBA Takarékszövetkezet felszámolása kapcsán 13.183 ügyfelet érint a kártalanítás, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kötelezettsége pedig mintegy 12 milliárd forint. A 100 ezer eurót meghaladó betétrészek 40 százalékát a szövetkezeti hitelintézeti törvény alapján a Takarékbank fizeti ki az érintett betéteseknek a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban. A 12 ezer magán- és közel ezer jogi személy betétes kártalanítása jövő héten kezdődik meg.

Az ALBA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) 13.183 betétesének 11,9 milliárd forint kártalanítást fizet az OBA. Az adatállományban az ügyfelek 97%-a problémamentesen feldolgozásra került. Megállapítható, hogy a betétesek 92%-a magánszemély, a takarékszövetkezetben tartott betétek átlagos nagysága pedig 0,9 millió forint. A betétesek kártalanítása a jövő héten kezdődik meg.

„Kifizető partnereinkkel, a Magyar Postával és a Takarékbankkal megfeszítve azért dolgozunk, hogy a betétesek minél hamarabb hozzájussanak követelésükhöz, lehetőség szerint a törvény által előírt húsznapos határidőn belül. A célunk, hogy a betétesek többsége a jövő hét elején a kezében tudhassa az ALBA Takarékszövetkezetben elhelyezett megtakarítását.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

A Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

· 100 ezer forintig a Magyar Posta címhelyre kézbesíti a kártalanítási összeget

· 100 ezer és 2,5 millió forint között a postai kézbesítőtől kapnak értesítőt a betétesek, hogy melyik postán tudják felvenni az őket megillető összeget

· 2,5 millió forintot meghaladó összegű kártalanításban részesülő betétesek (magánszemélyek és valamennyi jogi személy) értesítést kapnak arról, hogy melyik takarékszövetkezeti fiókban rendelkezhetnek a kártalanítási összegről.

Kifizetési módok szerint jóváhagyott kifizetések 2014. szeptember 25-én (magán- és jogi személyek együtt):

ügyfél (fő)

volumen (ezer Ft)

2,5 millió forintig

(Magyar Postán keresztül)

10.727

4.728.233

2,5 millió forint felett

(Takarékbankon keresztül, takarékszövetkezeti fiókokban)

2.043

6.916.597

Összesen:

12.770

11.644.830

A Takarékszövetkezet vezető állású tisztviselői és velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók betéteit az OBA nem fizeti ki.

 

Az OBA kártalanítás további főbb adatai

A Takarékszövetkezet teljes biztosított betétállománya (kamat+tőke):

11,878 milliárd forint

Ebből OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke) a 100 000 eurónak megfelelő 31.396.000,- forint összegig (zárolt betétekkel, vizsgálandó tételekkel és 500 forint alatti nem kifizethető tételekkel együtt):

11,869 milliárd forint

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 13.183

Ebből:

  • Magánszemély: 12.178 fő
  • Vállalkozás, társadalmi szervezet (kft., bt., egyesület, egyéni vállalkozó, egyház stb.): 986 db
  • Tulajdonközösség: 19 db

A legidősebb betétes 1912-es születésű, a legfiatalabb pedig 6 hónapos.

Az 500 forint alatti (ki nem fizethető) betétek száma 935 db, összesen: 215.285 forint értékben.

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz a 31.396.000 forint összeget meghaladó betétesek száma: 3 (összege: 9 millió forint).

A kártalanítás Magyarországon kívül 8 ország (Ausztria, Egyesült Királyság, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Németország, Mongólia, USA) 28 állampolgárát érinti, összesen 14 millió forint összegben.

Adó

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást, és befizeti az adóhivatalnak, várhatóan összesen 9 millió forint összegben.

Tájékoztatás

Az OBA kártalanítással kapcsolatban az érdeklődők hívhatják az OBA helyi tarifával, éjjel-nappal működő ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.

További kifizetések – 100 ezer eurót meghaladó és nem biztosított betétek – a szövetkezeti hitelintézeti törvény (Szhitv.) alapján

Az OBA által biztosított betétek esetében a betétkövetelések 100 ezer euró – 31.396.000 forint – feletti részének az ügyfél összes betétkövetelésének legfeljebb 40%-ig is kifizetésre kerül az Szhitv. rendelkezései szerint. Az OBA által nem biztosított betétek esetében a kifizetés mértéke a teljes betétkövetelés 40%-a. Ezekre a kifizetésekre a Takarékszövetkezetnél még meglévő likvid eszközökkel fedezett betétállomány nyújt fedezetet. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a kifizetés összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg a Takarékszövetkezet adatállományában található állandó lakcímére, cégek esetén székhelyére.

A kifizetés a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban történik. Az OBA-hoz hasonlóan a hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után a Takarékbank levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást befizeti az adóhivatalnak.

#          #          #

További információk:

A szerkesztő figyelmébe

Az OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza: http://www.oba.hu/images/stories/downloads/iranytu/iranytu.pdf

A kártalanítási folyamat

Hitelintézet felszámolása/végelszámolása esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről szóló tájékoztató az OBA honlapján érhető el: http://www.oba.hu/hu/betetvedelem/kartalanitas-menete

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

OBA fogyasztóvédelmi embléma

Az OBA által biztosított banki termékek könnyen felismerhetőek a 2012. március 1-jétől kötelezően feltüntetendő betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma által. Az embléma használatát hitelintézeti ellenőrzései során az OBA ellenőrzi, a Magyar Nemzeti Bank figyelemmel kíséri: http://www.oba.hu/hu/tagintezeteknek/fogyasztovedelmi-emblema.

OBA tagintézetek

2013. december 31-én 157 tagintézete volt az OBA-nak, 4 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 34 bank és 115 takarékszövetkezet.