Sajtóinformáció

Azonnal közölhető!

(2019. március 18.) Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kidolgozta a Magyar Nemzeti Bank által 2019. március 14-i hatállyal visszavont működési engedélyű NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. v.a. biztosított betéteseinek kártalanítására szolgáló kifizetési módokat.  

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre. Amennyiben lakcím vagy egyéb adatváltozása volt a betétesnek, de azt az NHB Banknál még nem jelentette be, kérjük, fáradjon be okmányaival az NHB Bank fiókjában található ügyfélszolgálati ponthoz. Az elszámolásokat 2019. március 22-től várhatják a kártalanításra jogosultak.

A minél gyorsabb kártalanítás érdekében az OBA az alábbi kifizetési csatornán keresztül juttatja el a kártalanítást:

 • Az 500.000 Ft-ot nem meghaladó kártalanítási összeg esetén a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat az NHB Bank fiókjában.
 • A kártalanítások kifizetése magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek részére 500 000 Ft-ot meghaladó kártalanítási összeg kifizetése az OTP Bank Nyrt.-nél, mint az OBA által igénybe vett kifizető banknál történik. A kifizetés részleteit az ügyfelek részére tértivevényes levélben megküldött kifizetési elszámolás tartalmazza.
 • külföldiek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) – összeghatártól függetlenül – banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget, az erről szóló tájékoztatást levélben a következő napokban megkapják az OBA-tól.

A fentiek érdekében az OBA kéri, hogy azon betétesek, akik, illetve amelyek nem rendelkeznek az NHB Bankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, minél hamarabb nyissanak számlát egy magyarországi hitelintézetnél és az új számlaszámot jelentsék be az NHB Bank fiókjában. (A bejelentéshez szükséges „Adatbejelentő lap bankszámla bejelentéshez” formanyomtatvány letölthető a www.oba.hu internetes oldalról.)

Jogi személy esetén, ha a társaság cégjegyzésre kötelezett, a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt formanyomtatványon bejelenthető a cégjegyzékben feltüntetett – az NHB Bankon kívüli – magyarországi hitelintézetnél vezetett számlaszám, melyre a kártalanítási összeg átutalását kérik. Ez esetben a kitöltött számlaszám-bejelentő nyomtatvány postai levélben megküldhető az OBA postai címére (1535 Budapest, Pf. 793).

Az OBA a honlapján részletes hirdetményt tesz közzé a kártalanításról. A hirdetmény a következő napokban megjelenik a Népszava és a Blikk oldalain.

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), az nhbinfo@oba.hu email címen, valamint a + 36-1-999-9669-es telefonszámon.

#          #          #

Háttérinformáció:

 • Az Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett betéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. Az 1993 óta a betétesek szolgálatában álló OBA legfőbb feladata, hogy hitelintézet bezárása esetén az OBA felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat.
 • Az OBA a kártalanításra jogosult részére a befagyott betét tőke- és kamatösszege után személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euróig, forintban fizet kártalanítást.
 • Legutolsó kártalanítási ügyében, 2015-ben az OBA a DRB bankcsoport 73 ezer betétesének fizetett 20 munkanapon belül 103 milliárd forintot. A kártalanítással kapcsolatos tapasztalatokat az OBA Fehér könyve tartalmazza, amely megtalálható az OBA honlapján (www.oba.hu).
 • Az OBA kártalanítás kifizetésének határideje 2019. január 1-jétől 15 munkanap.
 • Az OBA működését szabályozó rendelkezései alapján összeállított „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány az OBA honlapjáról letölthető: www.oba.hu .
 • Facebook: https://www.facebook.com/Betetvedelem/
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/17903415/admin/
 • Twitter: https://twitter.com/Betetbiztositas
 • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4ulASAqChe8&feature=youtu.be