Budapest, 2022. május 06. Az Országos Betétbiztosítási Alap a Sberbank Zrt. betéteseinek kártalanítására a Magyar Nemzeti Banktól áthidaló kölcsönként igénybe vett, legkésőbb 2022. június 8-án visszafizetendő 147 Mrd Ft és kamatai visszafizetésének forrását 5 éves futamidejű, 75 Mrd Ft össznévértékű kötvény kibocsátásával, valamint a tagjai részére előírt egyszeri, 73,5 Mrd Ft összegű rendkívüli fizetési kötelezettség előírásával kívánja előteremteni.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 2022. március 3-án megkezdte és 10 munkanapon belül, 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátotta az OBA rendelkezésre álló adatok alapján a tisztázott jogosultsággal rendelkező betétesek részére kifizethető kártalanítást.

A kártalanítási kötelezettség alá eső betétek 10 munkanapon belül történő kifizetése érdekében – összhangban a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 37. §-ával – az OBA 2022. március 4-én 3 hónapos futamidejű finanszírozási megállapodást kötött az MNB-vel, amelynek alapján az MNB 2022. március 8-án az OBA rendelkezésére bocsátott (i) fedezeti repó ügylet keretében 81 Mrd Ft-ot, illetve (ii) állami készfizető kezesség mellett rendkívüli likviditási kölcsönként pedig 71 Mrd Ft-ot, azaz összesen 152 Mrd Ft-ot. Időközben az OBA kártalanítási kötelezettsége az előzetes adatokhoz képest 5 Mrd Ft-tal csökkent, ezen utóbbi összeget ezért az OBA az MNB felé 2022. március 10-én előtörlesztette.

A fennmaradó, az MNB részére legkésőbb 2022. június 8-ig visszafizetendő 147 Mrd Ft összeg és kamatai refinanszírozására az OBA igazgatótanácsa mint az OBA irányító szerve 2022. április 6-i ülésén 5 éves futamidejű kötvény nyilvános, de tájékoztató közzétételi kötelezettség nélküli forgalomba hozatala mellett döntött 75.000.000.000 Ft-os összegben, elfogadva egy 10 tagú magyarországi banki konzorcium ajánlatát. A piaci refinanszírozás mellett az OBA igazgatótanácsa a fent hivatkozott ülésén továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 234. § (8) bekezdése szerinti rendkívüli fizetési kötelezettséget írt elő az OBA tagintézetei számára 73.550.033.333,- Ft összegben 2022. május 25-i fizetési határidővel.

Az OBA által várhatóan 2022. június 02-án kibocsátandó kötvény visszafizetésének forrásai: (i) az OBA végelszámolási/felszámolási hitelezői követeléseinek részbeni vagy egészbeni térülései, (ii) az OBA vagyonának (állampapírok és jegybanki betét) hozamai, (iii) az OBA tagintézetei által az OBA részére fizetett/fizetendő rendszeres éves díjak, és (iv) szükség szerint további rendkívüli fizetési kötelezettség előírása az OBA tagintézetei számára.

A Hpt. 234. § (9) bekezdése alapján, az OBA végelszámolási/felszámolási hitelezői követeléseinek részbeni vagy egészbeni térüléseit elsősorban az OBA adósságának (pl. fennálló kötvénytartozás) csökkentésére, ezt követően pedig a hitelintézeteket terhelő rendkívüli fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve visszafizetésére kell fordítani.

A tagintézeti befizetések és a hazai hitelintézetek OBA kötvény lejegyzésére irányuló szándéka jól mutatja a hazai hitelintézetek elkötelezettségét az OBA mielőbbi feltőkésítése és a mindenkori pénzügyi stabilitás védelme vonatkozásában.

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP