NHB BANK: 756 ÜGYFÉL KAP KÁRTALANÍTÁST

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény által meghatározott 15 munkanapon belül az OBA kiértesítette, az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” 756 betétese közül a biztosítottsági jogosultsággal rendelkező (pl. nem adathiányos) ügyfeleket, valamint biztosította a betétesek számára a kártalanítási összegek hozzáférhetőségét. A kártalanítási eljárás 15 munkanapja alatt az érintett betétesek 21%-a vette fel a kártalanítási összeget, vagy rendelkezett arról (ez összegszerűen a kártalanítási összeg 34%-át teszi ki). 70 betétes kártalanítási kifizetése esetében további igazolásra, illetve jogi eljárásra van szükség (pl. felfüggesztett, illetve hagyatéki eljárással érintett a betét). Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) feldolgozta a NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. „v.a.” (NHB Bank) biztosított betéteseinek adatállományát és a kártalanításra jogosultakat a… Read More

Continue Reading

NHB Bank betétesek kártalanítási módjai

Sajtóinformáció Azonnal közölhető! (2019. március 18.) Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kidolgozta a Magyar Nemzeti Bank által 2019. március 14-i hatállyal visszavont működési engedélyű NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. v.a. biztosított betéteseinek kártalanítására szolgáló kifizetési módokat.   Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre. Amennyiben lakcím vagy egyéb adatváltozása volt a betétesnek, de azt az NHB Banknál még nem jelentette be, kérjük, fáradjon be okmányaival az NHB Bank fiókjában található ügyfélszolgálati ponthoz. Az elszámolásokat 2019. március 22-től várhatják a kártalanításra jogosultak. A minél gyorsabb kártalanítás érdekében az OBA az alábbi kifizetési csatornán keresztül juttatja el… Read More

Continue Reading

Megkezdődik az NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. betéteseinek kártalanítása

(Budapest, 2019. március 14.) A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-86/2019. számú határozatában 2019. március 14-i hatállyal visszavonta az NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: NHB Bank, székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján a betétesek védelmét ellátó Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) megkezdi az NHB Bank betéteseinek kártalanítását. A törvényi előírás szerint az OBA-nak 15 munkanapja van a kártalanítás betétesek rendelkezésére bocsátásához. Az NHB Bankban elhelyezett, névre szóló betét- és a kapcsolódó kamatkövetelések alapján az OBA betétesenként főszabály szerint legfeljebb 31 445 000  forint értékben fizet kártalanítást. A Magyar Nemzeti Bank… Read More

Continue Reading

Megkezdődik az NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. betéteseinek kártalanítása – sajtóközlemény

(Budapest, 2019. március 14.) A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-86/2019. számú határozatában 2019. március 14-i hatállyal visszavonta az NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: NHB Bank, székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján a betétesek védelmét ellátó Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) megkezdi az NHB Bank betéteseinek kártalanítását. A törvényi előírás szerint az OBA-nak 15 munkanapja van a kártalanítás betétesek rendelkezésére bocsátásához. Az NHB Bankban elhelyezett, névre szóló betét- és a kapcsolódó kamatkövetelések alapján az OBA betétesenként főszabály szerint legfeljebb 31 445 000  forint értékben fizet kártalanítást. A Magyar Nemzeti Bank… Read More

Continue Reading

Szemelvények az OBA kártalanítási gyakorlatából

A betétbiztosítási kártalanítás egy sok szereplőből és elemből álló, időben rendkívül koncentrált és összetett eljárásrend. Ennek számos eleme közül mutatja be az alábbi cikk a kártalanítás pénzügyi képességével összefüggően az állampapír értékesítés piacra gyakorolt hatását, továbbá a kommunikáció jelentőségét, különösen a (rém)hírek terjedésekor és azok megakadályozásában, valamint a bankbezárásra adott ügyfélreakciók kapcsán. Vajai Balázs elemző és Tóth István kommunikációs szakértő közös írása, mely OBA 25 éves jubileuma alkalmából a Gazdaság és Pénzügy c. periodika különszámában jelent meg. #oba #oba25 #betetbiztositas #allampapirpiac #kommunikacio #ugyfelreakcio

Continue Reading

Betétbiztosítás és pénzügyi stabilitás

A betétbiztosítás pozitív társadalmi hatása különösen turbulens időszakban a bankrohamok megelőzése kapcsán, továbbá bankcsődöt követően a betétesi kártalanításban jelenik meg. Erről szól Kallóné Csaba Katalin és Katona Viktória, az OBA 25 éves jubileuma alkalmából készült közösen jegyzett cikke, mely a Gazdaság és Pénzügy c. periodika különszámában jelent meg.

Continue Reading

Banki kockázatkezelés stressztesztekkel az OBA-nál

Annak érdekében, hogy az OBA időben tudjon reagálni egy bank válsága esetén, folyamatosan figyelemmel kíséri a hitelintézetek sokkellenálló képességét. Pénzügyi stabilitási szempontból kiemelkedően fontos, hogy az OBA időben és hatékonyan tudja funkcióit ellátni. Ennek érdekében az MNB hitelkockázati és likviditási srtessztesztek eredményeit az OBA az Európai Bankhatóság (EBA) által követelményként megfogalmazott, kockázatalapú díjfizetési módszertanban veszi figyelembe. A cikket itt olvashatja. A szerzők fotói:

Continue Reading

Új KBB előállítására vonatkozó útmutató – tagintézetek számára

Az OBA Igazgatótanácsa elfogadta az új konszolidált betétadat (KBB) előállítására vonatkozó, „Konszolidált betétadat rekordszerkezetének leírása és kitöltési útmutatója” elnevezésű dokumentumot, melyet 2019. augusztus 1-jével kell alkalmazniuk a tagintézeteknek a KBB adatállomány előállítása során. További információk

Continue Reading