2014. január 30.

Körmend: tízezer betétes kap kártalanítást

A betétesek nagy része már pénteken pénzéhez juthat

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet után 10072 betétest kártalanít az OBA. Az egymillió forintig terjedő kártalanításokat péntektől kézbesíti a Magyar Posta. Az e feletti kártalanítási kategóriákba eső ügyfelek szintén péntektől kapják lakcímükre a postai értesítőt. A kifizetések megkezdését a takarékszövetkezet adatállományának gyors feldolgozása tette lehetővé. A kártalanítás teljes összege meghaladja a 22 milliárd forintot. A kártalanítás megkezdésétől számított negyedik munkanapon a kártalanítási összeg 91,5 százaléka átadásra került a kifizető partnerszervezetek részére.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet biztosított betéteseinek 85%-a magánszemély, a takarékszövetkezetben tartott betétek átlagos nagysága meghaladta az országos átlagot: 2,2 millió forint.

„A múlt hét csütörtöki bezárást követően eltelt négy munkanapon a kifizető partnereinkkel, az OTP Bankkal, a Postával és a Takarékbankkal megfeszített tempóban dolgoztunk annak érdekében, hogy a kártalanítást bőven a törvény által előírt húsz munkanapos időkereten belül tudjuk lefolytatni. A célunk az, hogy a betétesek első csoportja már ezen a héten a kezében tudhassa a körmendi takarékban elhelyezett megtakarítását.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

  • 1 millió forint kártalanítási összegig: százezer forintig a betétesek péntektől a postai kézbesítőtől kapják meg a kártalanítást, illetve százezer és egymillió forint közötti összeg esetében a postán való személyes felvételhez szükséges értesítőt.
  • 1 és 5 millió forint kártalanítási összeg között: a betétesek péntektől kapják kézhez az OBA Betétbiztosítási Kártya használatához szükséges titkos PIN kódot, pár nap múlva pedig magát a kártyát. A pénzügyi kifizetési elszámolást tartalmazó levélküldemények kézbesítését ezen a héten kezdi meg a Posta. A kártyával az OTP Bank pénzkiadó ATM automatáiból és fiókjaiban, illetve a Postán tudnak pénzt felvenni.
  • 5 millió forintot meghaladó összegű kártalanításban részesülő betétesek a héten kapják meg a kifizetési elszámolást, mellyel hétfőtől juthatnak hozzá a kártalanításukhoz a megjelölt takarékszövetkezeti fiókban. 

Az OBA kártalanításának főbb adatai

A Takarékszövetkezet teljes biztosított betétállománya (kamat+tőke): 26,8 milliárd forint.

Ebből OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke) 100 000 eurónak megfelelő 30 346 000 forint összegig (zárolt betétekkel, vizsgálandó tételekkel együtt):    22,2 milliárd forint.

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 10072

Ebből:

  • Magánszemély: 8563 fő
  • Vállalkozás, társadalmi szervezet (kft., bt., egyesület, egyéni vállalkozó, egyház stb.): 1475 db
  • Tulajdonközösség: 34 db

A legidősebb kártalanítandó betétes 1902-es születésű, a legfiatalabb 3 hónapos.

A legrégebben elhelyezett betét 1964-ből való.

Átlagos betétnagyság a magánszemélyek esetében: 2,6 millió forint, jogi személyek esetében: 2,2 millió forint.

500 forint alatti betétekre az OBA nem fizet kártalanítást: 709 db (összege: 54 ezer forint).

A Takarékszövetkezet betéteseinek OBA kártalanítása 12 különböző ország betéteseit érinti, összesen 16 millió forint összegben.

2014. január 29-én az OBA-tól a kifizető partnerek felé átadott kártalanítási tételek kifizetési módok szerint (magán- és jogi személyek együtt):

ügyfél

(fő, db)

volumen

(milliárd forint)

1 millió forintig (Postán keresztül)

3819

1,2

1-5 millió forint (OBA Betétbiztosítási Kártyával)

2643

5,8

5 millió felett (takarékszövetkezeti fiókon keresztül)

1734

13

Összesen:

8196

20,3

Kamatadó

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és befizeti az adóhivatalnak. 6676 fő OBA kártalanításra jogosult magánszemély után levont kamatjövedelem adó összesen: 28 millió forint, egészségügyi hozzájárulás: 10,5 millió forint.

Nem OBA kártalanítás alá eső betétek főbb adatai

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz 30 346 000 forintösszeget meghaladó betétesek száma: 44 fő (összege: 881 millió forint).

Az OBA által nem biztosított, a Hpt. 213. § (1) bekezdés által betétbiztosítás alól kizárt betétek: önkormányzatok száma: 5 (összeg: 29,6 millió forint)

Állami garancia

Nem OBA által biztosított, 1993. július 1. (az OBA biztosítás hatályba lépése) előtt elhelyezett betétek összege, amelyekre továbbra is az 1993 előtti állami garancia vonatkozik: 153 db (összesen 22,2 millió forint).

Az OBA kártalanítással kapcsolatban az érdeklődők hívhatják az OBA helyi tarifával, éjjel-nappal működő ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.

 

#          #          #

A szerkesztő figyelmébe

OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az OBA-hoz és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat. A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról (www.oba.hu) letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza.

OBA kártalanítás

Hitelintézet bezárása (köznyelvileg: csődje) esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig. A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a befagyott betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik. A kártalanítás menetéről szóló rövid tájékoztató az OBA honlapján érhető el.

Hpt.

Az OBA működését szabályozó, 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Kifizető ügynök bank

Az OBA több magyarországi székhelyű, kiterjedt fiókhálózattal rendelkező hitelintézettel kötött keretszerződést ügynök banki közreműködésre. Ez azt jelenti, hogy nagytömegű kifizetés esetén az ügynök bank(ok) kifizető funkcióval segíti(k) a kártalanítást. Az ügyfelek az ügynökbanknál rendelkezésükre tartott összeget felvehetik készpénzben, elhelyezhetik betétben vagy más megtakarítási termékben a banknál, avagy tovább utalhatják egy általuk megnyitott bankszámlára. Az ügyfélnek mindenképpen fel kell keresnie az ügynökbank valamelyik fiókját.

OBA Fogyasztóvédelmi embléma

Az OBA által biztosított banki termékek könnyen felismerhetőek a 2012. március 1-jétől kötelezően feltüntetendő betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma által. Az embléma használatát hitelintézeti ellenőrzései során az OBA ellenőrzi, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete figyelemmel kíséri: http://www.oba.hu/hu/tagintezeteknek/fogyasztovedelmi-emblema.

OBA tagintézetek

2013. december 31-én 154 tagintézete volt az OBA-nak, 4 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 31 bank és 115 takarékszövetkezet.