Online számlaszám bejelentés

Egyszerű és gyors OBA kártalanítás online számlaszám bejelentéssel Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) stratégiai célkitűzéseivel összhangban új kártalanítási eljárás került kialakításra. Az ügyfeleknek egy esetleges jövőbeli kártalanítási eljárás során lehetőségük van online módon bejelenteni azt a számlaszámot, amelyre a kártalanítás összegét kérik átutalni, így egyszerűsítve és gyorsítva a kártalanítások kifizetését. Az idén 30 éves Országos Betétbiztosítási Alap a pénzügyi stabilitási védőháló részeként prioritásként kezel minden olyan újítást, illetve fejlesztést, amely mentén a betétesek gyorsabban és a korábbiaknál jobb ügyfélélmény mentén juthatnak pénzükhöz egy kártalanítási eljárás során. Az új IT platform előnyei Az OBA újonnan kialakított online számlaszám bejelentő felületének használatával a kártalanítás folyamata leegyszerűsödik és felgyorsul. A bankszámlaszámot, amelyre a… Read More

Continue Reading

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ – AZ MKB BANK NYRT. ÉS A TAKARÉKBANK ZRT. EGYESÜLÉSÉNEK BETÉTBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓIRÓL

Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-án egyesül és a továbbiakban MBH Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet. Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét egyesülő bankban rendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.) az egyesülést megelőzően, úgy a két bankban a betétekre a vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2023. július 31-ig külön-külön, 100 000 – 100 000 euró a személyenkénti betétbiztosítás összege. Figyelembe véve azonban, hogy az egyesülés következtében a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónap átmeneti időszakot követően a betétbiztosítási összeghatár 100 ezer euróra módosul ügyfelenként függetlenül attól, hogy korábban két banknál voltak elhelyezve az ügyfél betétei. Mit tehet annak… Read More

Continue Reading

ÉRTESÍTŐ – OBA 2027/A sorozatú kötvények teljeskörű visszaváltása

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mint a 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2-i lejáratú OBA 2027/A sorozatú Kötvények (Kötvények) Kibocsátója ezúton – 10 munkanappal a tervezett visszaváltást megelőzően – visszavonhatatlanul é r t e s í t i a Köténytulajdonosokat, hogy az OBA a jelen nyilatkozatával gyakorolja a hatályos Információs Összeállítás III.9.2. pontja szerint a Kötvényekre, illetve azok egy részére fennálló, a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogát (Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján). A Választott Visszaváltási Nap: 2023. január 25., amely a 2023. naptári év első Kamatfizetési Napja. A Visszaváltásra Kerülő Kötvények darabszáma: 1500 db. A Visszaváltásra kerülő Kötvények és a Kintlévő Kötvények Aránya (a Visszaváltást… Read More

Continue Reading

Magyarország és Albánia betétbiztosítási szervezetei együttműködési megállapodást írtak alá

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és az Albán Betétbiztosítási Ügynökség (ADIA) együttműködési megállapodást írt alá 2022. október 21-én Budapesten. A Memorandumot az OBA ügyvezető igazgatója, dr. Kómár András és az ADIA vezérigazgatója, Genci Mamani úr írta alá. A megállapodás célja az aláíró felek közötti együttműködés fokozása a tapasztalatcserével és -megosztással, valamint a humán kapacitás erősítésével annak érdekében, hogy az érintett országok betétbiztosítási rendszereit a nemzetközi normáknak megfelelően fejlesszék.Ezt a kezdeményezést az OBA fontos fejleménynek tekinti, összhangban a társintézményekkel való együttműködés továbbfejlesztését célzó elképzeléseivel, ami fontos stratégiai prioritás. E tekintetben az ADIA-val való együttműködés intézményesítése fontos előrelépés, tekintettel az ADIA professzionalizmusára és vitathatatlan betétbiztosítási és szanálási szakértelmére.Kómár és Mamani urak bíznak… Read More

Continue Reading

OBA KÖTVÉNY KAMAT INFORMÁCIÓK

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.10.26. és 2023.01.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. „v.a.” BETÉTESEINEK OBA KÁRTALANÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-i hatállyal[1] visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Sberbank) tevékenységi engedélyeit és elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte a Sberbank betéteseinek kártalanítását, fő szabály szerint legfeljebb 100.000 eurónak (38.047.000 forintnak) megfelelő kártalanítási összeghatárig. A kártalanítások kifizetését az OBA átutalással, postai úton és kifizető ügynök bankkal (Takarékbank Zrt., a továbbiakban: Takarékbank) együttműködve teljesítette. Az OBA a kártalanítási eljárás megindítása óta a teljes kártalanítási állomány 99,76 százalékát kísérelte meg eljuttatni a kártalanításra jogosultak részére – a kártalanításra jogosult ügyfelek részére járó kártalanítási állomány 97,21 százaléka sikeresen célba ért. A fennmaradó esetekben a kifizetésnek valamilyen technikai… Read More

Continue Reading

OBA kötvény kamat információk

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.07.25. és 2022.10.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading

A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. BETÉTESEINEK KÁRTALANÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁSOK BEVONÁSÁRÓL ÉS A JEGYBANKTÓL FELVETT ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN OBA ÁLTALI TELJES VISSZAFIZETÉSÉRŐL

Budapest, 2022. június 16. Az Országos Betétbiztosítási Alap a Sberbank Zrt. betéteseinek kártalanítására a Magyar Nemzeti Banktól 2022. március 4-én felvett 147 Mrd Ft összegű áthidaló kölcsönt és kamatait a tagjai részére előírt egyszeri, és a tagok által 2022. május 25-ig teljesített 73,5 Mrd Ft összegű rendkívüli fizetési kötelezettség előírása, valamint 5 éves futamidejű, 75 Mrd Ft össznévértékű kötvény 2022. június 2-án történt kibocsátása révén 2022. június 8-án visszafizette. Rendkívüli fizetési kötelezettség előírása Az OBA igazgatótanácsa 2022. április 6-án a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 234. § (8) bekezdése szerinti rendkívüli fizetési kötelezettséget írt elő az OBA tagintézetei számára 73.550.033.333,- Ft összegben, amelyet a tagintézetek… Read More

Continue Reading

A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. BETÉTESEI RÉSZÉRE FIZETETT OBA KÁRTALANÍTÁS FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Budapest, 2022. május 06. Az Országos Betétbiztosítási Alap a Sberbank Zrt. betéteseinek kártalanítására a Magyar Nemzeti Banktól áthidaló kölcsönként igénybe vett, legkésőbb 2022. június 8-án visszafizetendő 147 Mrd Ft és kamatai visszafizetésének forrását 5 éves futamidejű, 75 Mrd Ft össznévértékű kötvény kibocsátásával, valamint a tagjai részére előírt egyszeri, 73,5 Mrd Ft összegű rendkívüli fizetési kötelezettség előírásával kívánja előteremteni. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 2022. március 3-án megkezdte és 10 munkanapon belül, 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátotta az OBA rendelkezésre álló adatok alapján a tisztázott jogosultsággal rendelkező betétesek részére kifizethető kártalanítást. A kártalanítási kötelezettség alá eső betétek 10 munkanapon belül történő kifizetése érdekében – összhangban a Magyar Nemzeti Bankról… Read More

Continue Reading

Ügyféltájékoztató

AZ MKB BANK NYRT. ÉS A BUDAPEST BANK ZRT. EGYESÜLÉSÉNEK BETÉTBIZTOSÍTÁSI ASPEKTUSAIRÓL Budapest, 2022. március 26. Az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-én egyesül és a továbbiakban MKB Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet. Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét bankbanrendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.), úgy a két intézményben elhelyezettbetétekre jelenleg külön-külön vonatkozó 100-100 ezer euró összegű kártalanítási értékhatárváltozni fog. A vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2022. június 30-ig a két bankban elhelyezettbetétekre továbbra is külön-külön vonatkozik a 100 ezer euróig terjedő betétbiztosítás.Figyelembe véve azonban, hogy a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónapún. átmeneti időszak leteltét… Read More

Continue Reading