OBA delegáció látogatott az Albán betétbiztosítóhoz

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és az Albán Betétbiztosítási Ügynökség (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) között a betétbiztosítási és szanálás-finanszírozási szakmai információ- és tapasztalatcserét célzó 2022. október 21-én kötött kétoldalú együttműködési megállapodás alapján az OBA háromtagú küldöttsége látogatott el az albán betétbiztosítási rendszerhez Tiranába 2024. április 10-12. kötött az európai uniós betétbiztosítási irányelvének (DGSD) folyamatban lévő felülvizsgálata, valamint a két betétbiztosítási rendszer aktuális fejleményeinek megvitatására. A magyar és az albán betétbiztosítási rendszerek munkatársai a két intézmény között 2022 vége óta fennálló kétoldalú együttműködési megállapodás alapján áttekintették a betétbiztosításnak és szanálás-finanszírozásnak a két országban 1993, illetve 2002 óra kialakult rendszerét, valamint ennek a jogterületnek az európai uniós szabályozással érintett, 2023 áprilisa… Read More

Continue Reading

Együttműködési megállapodást kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Országos Betétbiztosítási Alap

Budapest, 2024.02.12. A mai napon együttműködési megállapodást kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) képzésekre, oktatásra, szakmai programokra, közös kutatásokra valamint a pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztésére kiterjedően. Az együttműködési megállapodás megkötésével az OBA és a PPKE kifejezi elkötelezettségét, hogy szakmai és tudományos erőforrásaik közös felhasználásával előre mozdítsák a jövő nemzedékeinek hatékony és felelős képzését valamennyi képzési szinten különösen a pénzügyek terén, szolgálva ezzel a közjó minél szélesebb körű érvényesülését hazánk valamennyi polgára javára. Országos Betétbiztosítási Alap A sajtóközlemény a következő címen érhető el: https://www.oba.hu/wp-content/uploads/2024/02/PPKE-OBA-kozlemeny-20240212_FINAL.pdf

Continue Reading

A 151/2022. (IV. 14.) Kormány rendelet alapján az OBA által 2022. október 20-ig ki nem fizetett összegeket továbbiakban a Sberbank végelszámolója fizetheti ki

A 151/2022. (IV. 14.) Kormány rendelet alapján az OBA által 2022. október 20-ig ki nem fizetett összegeket továbbiakban a Sberbank végelszámolója fizetheti ki, ezért kérjük, hogy ügyintézés céljából vegyék fel a kapcsolatot a végelszámolóval a Sberbank Zrt. „v.a.” elérhetőségein (https://www.sberbank.hu) vagy valamelyik nyitva tartó fiókban, illetve a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein: Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1.em. Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1.em. Központi telefonszám: +36 (1) 321-0116 Központi telefax: +36 (1) 321-0209 Központi e-mail: [email protected].

Continue Reading

Online számlaszám bejelentés

Egyszerű és gyors OBA kártalanítás online számlaszám bejelentéssel Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) stratégiai célkitűzéseivel összhangban új kártalanítási eljárás került kialakításra. Az ügyfeleknek egy esetleges jövőbeli kártalanítási eljárás során lehetőségük van online módon bejelenteni azt a számlaszámot, amelyre a kártalanítás összegét kérik átutalni, így egyszerűsítve és gyorsítva a kártalanítások kifizetését. Az idén 30 éves Országos Betétbiztosítási Alap a pénzügyi stabilitási védőháló részeként prioritásként kezel minden olyan újítást, illetve fejlesztést, amely mentén a betétesek gyorsabban és a korábbiaknál jobb ügyfélélmény mentén juthatnak pénzükhöz egy kártalanítási eljárás során. Az új IT platform előnyei Az OBA újonnan kialakított online számlaszám bejelentő felületének használatával a kártalanítás folyamata leegyszerűsödik és felgyorsul. A bankszámlaszámot, amelyre a… Read More

Continue Reading

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ – AZ MKB BANK NYRT. ÉS A TAKARÉKBANK ZRT. EGYESÜLÉSÉNEK BETÉTBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓIRÓL

Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-án egyesül és a továbbiakban MBH Bank Nyrt. név alatt végez majd hitelintézeti tevékenységet. Betétbiztosítási szempontból ez azt jelenti, hogy amennyiben egy betétes mindkét egyesülő bankban rendelkezik betéttel (bankszámlával, lekötött betéttel stb.) az egyesülést megelőzően, úgy a két bankban a betétekre a vonatkozó jogszabály alapján 3 hónapig, azaz 2023. július 31-ig külön-külön, 100 000 – 100 000 euró a személyenkénti betétbiztosítás összege. Figyelembe véve azonban, hogy az egyesülés következtében a továbbiakban egyetlen hitelintézetről beszélünk, a 3 hónap átmeneti időszakot követően a betétbiztosítási összeghatár 100 ezer euróra módosul ügyfelenként függetlenül attól, hogy korábban két banknál voltak elhelyezve az ügyfél betétei. Mit tehet annak… Read More

Continue Reading

ÉRTESÍTŐ – OBA 2027/A sorozatú kötvények teljeskörű visszaváltása

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mint a 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2-i lejáratú OBA 2027/A sorozatú Kötvények (Kötvények) Kibocsátója ezúton – 10 munkanappal a tervezett visszaváltást megelőzően – visszavonhatatlanul é r t e s í t i a Köténytulajdonosokat, hogy az OBA a jelen nyilatkozatával gyakorolja a hatályos Információs Összeállítás III.9.2. pontja szerint a Kötvényekre, illetve azok egy részére fennálló, a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jogát (Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján). A Választott Visszaváltási Nap: 2023. január 25., amely a 2023. naptári év első Kamatfizetési Napja. A Visszaváltásra Kerülő Kötvények darabszáma: 1500 db. A Visszaváltásra kerülő Kötvények és a Kintlévő Kötvények Aránya (a Visszaváltást… Read More

Continue Reading

Magyarország és Albánia betétbiztosítási szervezetei együttműködési megállapodást írtak alá

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és az Albán Betétbiztosítási Ügynökség (ADIA) együttműködési megállapodást írt alá 2022. október 21-én Budapesten. A Memorandumot az OBA ügyvezető igazgatója, dr. Kómár András és az ADIA vezérigazgatója, Genci Mamani úr írta alá. A megállapodás célja az aláíró felek közötti együttműködés fokozása a tapasztalatcserével és -megosztással, valamint a humán kapacitás erősítésével annak érdekében, hogy az érintett országok betétbiztosítási rendszereit a nemzetközi normáknak megfelelően fejlesszék.Ezt a kezdeményezést az OBA fontos fejleménynek tekinti, összhangban a társintézményekkel való együttműködés továbbfejlesztését célzó elképzeléseivel, ami fontos stratégiai prioritás. E tekintetben az ADIA-val való együttműködés intézményesítése fontos előrelépés, tekintettel az ADIA professzionalizmusára és vitathatatlan betétbiztosítási és szanálási szakértelmére.Kómár és Mamani urak bíznak… Read More

Continue Reading

OBA KÖTVÉNY KAMAT INFORMÁCIÓK

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.10.26. és 2023.01.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. „v.a.” BETÉTESEINEK OBA KÁRTALANÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-i hatállyal[1] visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Sberbank) tevékenységi engedélyeit és elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte a Sberbank betéteseinek kártalanítását, fő szabály szerint legfeljebb 100.000 eurónak (38.047.000 forintnak) megfelelő kártalanítási összeghatárig. A kártalanítások kifizetését az OBA átutalással, postai úton és kifizető ügynök bankkal (Takarékbank Zrt., a továbbiakban: Takarékbank) együttműködve teljesítette. Az OBA a kártalanítási eljárás megindítása óta a teljes kártalanítási állomány 99,76 százalékát kísérelte meg eljuttatni a kártalanításra jogosultak részére – a kártalanításra jogosult ügyfelek részére járó kártalanítási állomány 97,21 százaléka sikeresen célba ért. A fennmaradó esetekben a kifizetésnek valamilyen technikai… Read More

Continue Reading

OBA kötvény kamat információk

Az Országos Betétbiztosítási Alap  (OBA) tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott 75.000.000.000 forint össznévértékű, változó kamatozású, 2027. június 2.-i lejáratú OBA 2027/A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült Információs Összeállítás 7.5 és 13. pontjai szerint ezúton közzéteszi a 2022.07.25. és 2022.10.25. közötti időszakra vonatkozóan a Kamatláb, valamint a vonatkozó Kamatfizetési Időszakra eső Kamatösszegeket.

Continue Reading